Postinen är det mest täckande tryckta mediet i Finland

Postinen delas ut till alla hushåll två gånger i veckan och är ett effektivt nationellt tryckt medium. Postinen når upp till 3,2 miljoner finländare – fler än något annat finländskt reklammedium.

Köp medie rum i Postinen

Log in to Kontakti and start creating a campaign.

Ny kund?

Användning av tjänsten och verktygen förutsätter att du ingått ett kundavtal med Posti.

Bevisligen effektiv

Postinen innehåller företags reklam och aktuell information om Postis tjänster och är ett bevisligen effektivt medium. Över 2 miljoner (* finländare bekantar sig med Postinen som levereras till deras hem. I Postinen får din reklam verkligen uppmärksamhet. Du kan köpa medieutrymme för vilken som helst av Postinens fyra sidor.

*) Postinens undersökning om uppmärksamhetsvärde (IRO Research & Consulting, 2021)

Inuti Postinen levereras även oadresserad direktreklam

Inuti Postinen levereras även oadresserad direktreklam till alla finländska hushåll som tillåter direktmarknadsföring. Med oadresserad direktreklam (Hemdirekt) levererar du reklam, kuponger, produktprover eller gratistidningar inuti Postinen.

Om du vill nå hushåll i endast ett visst område ska du begränsa reklamen så att den levereras endast till önskade postnummerområden.

Postinen i ett nötskal

Prissättning

Medieutrymmets gällande priser finns på Postinens mediekort. Prissättningen av Hemdirekt-kampanjen som levereras inuti Postinen påverkas av det valda utdelningsområdet, försändelsens vikt, dess partistorlek och beställningstidpunkten.

Boka ett meddelande i Postinen

Boka ett meddelande i Postinen i tjänsten Kontakti. Du kan se utgivningsdatum, sista datum för bokningar och leveransdatum för materialet på mediekortet.

Köp oadresserad tryckt direktreklam, dvs. Hemdirekt, som levereras inuti Postinen via Planeringsapplikationen för postning.

Gör en beställning i Kontakti-tjänsten om din kampanj är i kampanj-format eller i övrigt är av engångskaraktär. I Kontakti kan du skapa innehållet för hela kampanjen, allt från planering till utdelning.

Oadresserad direktmarknadsföring, Hemdirekt inuti Postinen

Utdelning

Postinen och oadresserad direktreklam som levereras inuti Postinen levereras på måndagar och onsdagar till hushåll som tillåter reklamutdelning.

Oadresserad direktreklam inuti Postinen delas alltid ut i hela postnummerområdet.

Sändning

Tilläggsuppgifter och närmare instruktioner

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.