Oadresserad direktreklam

Annons, kupong, produktprov eller gratistidning – med oadresserad direktmarknadsföring når du förmånligt invånarna i ett postnummerområde eller i hela Finland.

Skapa en oadresserad direktmarknadsföringskampanj

Beställ en oadresserad direktkampanj från Kontakti.

Ny kund?

Användning av tjänsten och verktygen förutsätter att du ingått ett kundavtal med Posti.

Hemdirekt fördelas mellan Postinen till hela postnummerområden. Den kommer att delas i grundutdelningen till alla hushåll i området som inte har reklamförbud.

Om du inte vill ha din försändelse mellan Postinen, välj Hemdirekt Premium. I detta fall kommer vi att dela ut meddelandet som en separat försändelse. Du kan välja följande tjänster för Hemdirekt Premium:

Full utdelning: ditt meddelande delas också ut till företag i området. I utdelningen ingår förutom företag även hushåll som inte har reklamförbud.

Offentligt meddelande: ditt meddelande kommer att delas ut till företag och alla hushåll i området, oavsett reklamförbud.

Målgrupper: i postnummerområdet kan du inrikta ditt meddelande efter språk, småhus eller täckutdelning.

Oadresserad direktreklam i ett nötskal

HemdirektHemdirekt Premium
Jag vill nå ett specifikt postnummerområde
Jag vill inte att försändelsen levereras mellan Postinen
Jag vill att försändelsendelas ut till alla hushåll i området som inte har reklamförbud
Jag vill att försändelsen även delas ut till företagen i området (Full utdelning)
Jag vill att försändelsen delas ut till alla företag och hushåll i området (Offentligt meddelande)
Jag vill inrikta mina försändelser på ett specifikt område baserat på t.ex. språk (Målgrupper)

Prissättning

På priset på en oadresserad direktreklam påverkar:

  • Försändelsens vikt

  • Partistorlek

  • Beställningstidpunkt

  • Postnummerområde (A-, B- eller C-område)

Postnummerområdena är indelade i tre olika områden vad som kommer till pris efter befolkningstäthet och kostnadsnivå.

Så här skickar du oadresserad direktreklam

Om dina postningar är regelbundna och upprepade , köp en Oadresserad printdirekt dvs. Hemdirekt i tjänsten Planeringsapplikationen för postning. Om din kampanj är en engångskampanj, gör en beställning i tjänsten Kontakti. I Kontakti kan du skapa innehållet för hela kampanjen från planering till utdelning.

Utdelning

Oadresserad direktreklam delas alltid ut i hela postnummerområdet. Utdelningsdagarna för Hemdirekt är måndag och onsdag. Utdelningsdagen för Hemdirekt Premium är torsdag fram till 31.3 , och onsdag och fredag från och med 1.4, och de regionala skillnaderna som utdelningsmodellerna medför har beaktats.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.