Oadresserad direktreklam

Med oadresserad direktmarknadsföring når du förmånligt invånarna i ett visst område – inom ett postnummerområde eller till och med i hela Finland.

Skapa en oadresserad direktmarknadsföringskampanj

Beställ en oadresserad direktkampanj från Kontakti.

Ny kund?

Användning av tjänsten och verktygen förutsätter att du ingått ett kundavtal med Posti.

Reklam, kupong, produktprov eller gratistidning – med oadresserad direktmarknadsföring når du förmånligt invånarna i ett visst område.

Oadresserad tryckt direktreklam dvs. Hemdirekt levereras i grundutdelningen till alla hushåll (exklusive hushåll med reklamförbud) i hela postnummerområden. Om du väljer full utdelning för din reklam delas ditt meddelande också ut till företag i området. Offentliga meddelanden, till exempel för kommunernas, avfallshanteringsbolagens och elbolagens informationsbehov, levereras till alla hushåll.

Om du väljer Hemdirekt-utdelning delas din reklam till alla tillåtna hushåll inuti det tryckta mediet Postinen.

Oadresserad direktreklam i ett nötskal

  • Levereras till alla tillåtna hushåll i det valda området. Det minsta utdelningsområdet är ett postnummerområde.
  • Om du vill kan reklam även levereras till företag i det valda området eller i form av ett offentligt meddelande till alla hushåll i området.

  • Oadresserad direktreklam som kallas Hemdirekt delas ut inuti Postinen. Hemdirekt Premium å sin sida delas ut som vanlig post.
  • Optimering av utdelningsområdet möjliggör noggrannare inriktning per postnummerområde.

Prissättning

Postnummerområdena är indelade i tre olika prisområden (A-, B- och C-område) efter befolkningstäthet och kostnadsnivå. Prissättningen av oadresserad direktreklam beror både på det valda utdelningsområdet och på försändelsens vikt, partistorlek och beställningstidpunkt.

Så här skickar du oadresserad direktreklam

Om dina postningar är regelbundna och upprepade ska du köpa oadresserad tryckt direktreklam, dvs. Hemdirekt.

Om din kampanj i övrigt är av engångskaraktär ska du göra en beställning i Kontakti-tjänsten. I Kontakti kan du skapa innehållet för hela kampanjen, allt från planering till utdelning.

Utdelning

Oadresserad direktreklam delas alltid ut i hela postnummerområdet.

Målgruppsalternativen är:

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning