Säkerställ att din försändelse kommer fram

Med hjälp av Informationstjänsten säkerställer du att ett viktigt meddelande eller ett värdefullt material kommer fram och att du får veta om mottagaren inte har nåtts.

För vem lämpar sig tjänsten?

För alla från organisationer till företag som anser det vara viktigt att adressregistret är uppdaterat och att meddelandena når mottagarna.

Fördelar

Informationstjänsten sparar tid och pengar i och med att du slipper besväret och kostnaderna för att skicka försändelsen på nytt. Dessutom informerar vi dig om nya och uppdaterade adresser och till exempel mottagare som avlidit.

I Informationstjänsten adressklarerar Posti försändelser med felaktiga adressuppgifter och levererar försändelserna till rätt adress. Dessutom sparas de förändrade uppgifterna och skickas enligt servicenivå till avsändaren. Om mottagaren av någon anledning inte kan nås och om adressen inte kan utredas, får du dina obeställbara försändelser tillbaka om du så önskar.

Informationstjänsten ger dig värdefull information om dina försändelser, såsom förändringar i företags och konsumenters adresser samt information om dödsfall. Vi rapporterar levererade Priority- och Economy-försändelser elektroniskt.

  • Ditt material skickas tillbaka om mottagaren inte kan nås

  • Tjänsten säkerställer att din direktmarknadsföringskampanj lyckas eftersom eventuella felaktiga uppgifter korrigeras

Effektivisera och förbättra kundnöjdheten

Med hjälp av Informationstjänsten sparar du tid och pengar. Du slipper besväret och kostnaderna för att skicka försändelsen på nytt. Dessutom informerar vi dig om nya och uppdaterade adresser och till exempel mottagare som avlidit. Detta tillåter dig att själv korrigera uppgifterna i ditt kundregister och adressaten slipper upprepade försändelser till en gammal eller felaktig adress. För dig innebär detta nöjdare kunder.

Posti kan inte tillhandahålla adressklarering för alla försändelser. Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Du slipper betala för onödiga försändelser och kan, om du så önskar, återanvända materialet (till exempel bildkataloger) för andra ändamål. All denna nyttiga information om dina försändelser finns tillgänglig som en elektronisk rapport som till exempel kan skickas till din e-postadress.
Så här fungerar Informationstjänsten

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.