Adresserad direktreklam

Ta hand om dina stamkunder eller nå nya kunder med ett personligt marknadsföringsbudskap. Adresserad direktreklam når effektivt de önskade målgrupperna.

Intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter, vi kontaktar dig inom kort.

Nå rätt kunder på ett effektivt sätt

Uppmärksamhetsvärdet av broschyr, tidning, brev eller kort som skickas med namn och adress är garanterat! Nästan 90 procent av konsumenterna bekantar sig med reklam som levererats till deras hem med eget namn (*

Kunddirekt är direktreklam som levereras med kundens namn och adress. Rikta Kunddirekt noggrant till din önskade målgrupp.

Använd ditt eget kundregister eller utnyttja våra omfattande datakällor för att nå nya kunder. Köp en målgrupp från oss baserat på uppgifter från till exempel befolkningsdatasystemet eller fordonstrafikregistret, eller rikta ditt budskap till exempelvis flyttare. Vi ger dig de adressuppgifter du behöver för att nå din önskade kundgrupp.

*) Postis undersökning om intresset för riktad marknadskommunikation under våren 2020

Adresserad direktreklam i ett nötskal

  • Ett meddelande som levereras med namn och adress har bra uppmärksamhetsvärde.
  • Använd ditt eget kundregister eller utnyttja Postis datakällor och hitta nya kunder.
  • Exakt inriktning når de önskade kunderna.
  • Flerkanalsbaserad direktmarknadsföring ökar effektiviteten och räckvidden av ditt budskap i målgruppen.

Prissättning

Priset på Kunddirekt-kampanjen fastställs enligt partistorlek och försändelsens vikt. Dessutom påverkas priset av hanterbarhet (maskinell sortering/manuell sortering) och eventuella tilläggstjänster, såsom Informationstjänsten som innehåller uppgifter om adressatens adressändring.

Så här skickar du adresserad direktreklam

Du behöver alltså inte oroa dig för portobeteckningar, utskrift eller leverans till Posti. Tjänsten omfattar brevens och kortens material, utskrift, postning och porto – samt utdelning vid önskad tidpunkt till önskade adresser. Tjänsten är lämplig för mindre partier.

Är dina leveranspartier stora och regelbundna? Köp adresserad direktreklam i Posti Pro. När du beställer via tjänsten kan du också utnyttja förhandsbeställningens prisfördel.

Om ditt postningsbehov är enskilt och vill bara köpa adresserad direktreklam ska du göra en beställning i Elektroniska försändelseförteckningen.

Adresserad direktmarknadsföring med Kunddirekt

Utdelning

Kunddirekt levereras till adressater i regel senast den fjärde vardagen efter postinlämningen.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.