Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Säkerställ att din försändelse kommer fram

Med hjälp av Informationstjänsten säkerställer du att ett viktigt meddelande eller ett värdefullt material kommer fram och att du får veta om mottagaren inte har nåtts.

För vem lämpar sig tjänsten?

För alla från organisationer till företag som anser det vara viktigt att adressregistret är uppdaterat och att meddelandena når mottagarna.

Fördelar

Informationstjänsten sparar tid och pengar i och med att du slipper besväret och kostnaderna för att skicka försändelsen på nytt. Dessutom informerar vi dig om nya och uppdaterade adresser och till exempel mottagare som avlidit.

I Informationstjänsten adressklarerar Posti försändelser med felaktiga adressuppgifter och levererar försändelserna till rätt adress. Dessutom sparas de förändrade uppgifterna och skickas enligt servicenivå till avsändaren. Om mottagaren av någon anledning inte kan nås och om adressen inte kan utredas, får du dina obeställbara försändelser tillbaka om du så önskar.

Informationstjänsten ger dig värdefull information om dina försändelser, såsom förändringar i företags och konsumenters adresser samt information om dödsfall. Vi rapporterar levererade Priority- och Economy-försändelser elektroniskt.

  • Ditt material skickas tillbaka om mottagaren inte kan nås

  • Tjänsten säkerställer att din direktmarknadsföringskampanj lyckas eftersom eventuella felaktiga uppgifter korrigeras

Effektivisera och förbättra kundnöjdheten

Med hjälp av Informationstjänsten sparar du tid och pengar. Du slipper besväret och kostnaderna för att skicka försändelsen på nytt. Dessutom informerar vi dig om nya och uppdaterade adresser och till exempel mottagare som avlidit. Detta tillåter dig att själv korrigera uppgifterna i ditt kundregister och adressaten slipper upprepade försändelser till en gammal eller felaktig adress. För dig innebär detta nöjdare kunder.

Posti kan inte tillhandahålla adressklarering för alla försändelser. Obeställbara försändelser returneras till avsändaren. Du slipper betala för onödiga försändelser och kan, om du så önskar, återanvända materialet (till exempel bildkataloger) för andra ändamål. All denna nyttiga information om dina försändelser finns tillgänglig som en elektronisk rapport som till exempel kan skickas till din e-postadress.

Organisationer: Medlemmarna glömmer ofta att meddela organisationen sin nya adress.

Postorderföretag: Det är viktigt att värdefulla trycksaker kommer fram.

Inkassoföretag: Verksamheten är beroende av att posten kommer fram.

B2B-företag: Kundkommunikationen blir effektivare då katalogerna, broschyrerna och de övriga meddelandena i pappersformat når rätt mottagare.

Länder där tjänsten finns tillgänglig: Tjänsten finns tillgänglig i Finland, i Postis utdelningsnät. När det gäller utlandet eftersänds endast Priority- och Economy-breven.

Beteckningar och koder För Informationstjänsten behöver du:

  • koden för Informationstjänsten, den s.k. i-koden

  • servicenumret, numret för servicenivån samt streckkoden

  • en avsändarspecifik uppgift, såsom kundnumret i form av en streckkod.

Prissättning och betalningssätt Prissättningen grundar sig på antalet korrigerade adresser och leveranssättet för förändrade uppgifter (inkl. information om obeställbara försändelser). Prissättningen för servicenivå 0 (noll) grundar sig på antalet obeställbara försändelser. Betalningssättet är avtalsfakturering. Se priserna.

Leveranssätt Leveranssättet för rapporter och adressändringar: Kontakti, sftp eller brev. Vid elektroniska leveranser rekommenderas filformatet csv (Excel). Även pdf-filer och textfiler med fast längd finns tillgängliga.

Läs mer om csv-filer och textfiler med fast längd: Postbeskrivning, gatuadress i ett fält (pdf)(På finska) Postbeskrivning, gatuadress i komponentformat (pdf)(På finska)

Vi lämnar ytterligare information Du får ytterligare information om dina kunder, till exempel om

  • adressaten är avliden/myndig/minderårig

  • företaget eller företagets verksamhetsställe är aktivt/nedlagt

  • försändelsen har kunnat adressklareras, dvs. levereras till mottagaren, eller inte.

Annat att beakta För att tjänsten ska fungera måste försändelsen ha korrekta beteckningar för Informationstjänsten. Genom att ange koden för Informationstjänsten och identifieringsuppgiften som streckkod på försändelsen förbättrar tjänstens kvalitet. Vi testar gärna att streckkoderna och koderna fungerar.

Informationstjänsten har tre olika servicenivåer, varav du kan välja den som passar dina behov bäst, beroende på hur du vill att dina försändelser ska hanteras. Servicenivån kan variera mellan leveranspartier.

Servicenivå 1)012
Fullständig adressklarering med hjälp av Postis adressregistersystem 2)xx
Eftersändning även i fall där adressatens adressändring inte längre är giltig 2)xx
Obeställbara direktmarknadsföringsmaterial, småförsändelser och tidningar returnerasxx
Du informeras om obeställbara försändelserxx
Du for upgift om addressändringxx
Du får identifikationsuppgift (t.ex. kundnummer) om sådan finns på försändelsenxx
Du får mer informationxx

  1. Kunder hos Postis Adressunderhållstjänst har även tillgång till den Individuella informationstjänsten med servicenivåerna A och E. I fråga om funktionerna motsvarar nivå A nivå 1 och nivå E nivå 2. Användning av den Individuella informationstjänsten ska alltid avtalas separat. Du får mer information via vår kundtjänst.

  2. Adressklarering, eftersändning och retur av obeställbara försändelser ingår i bastjänsten.