Komplettera oadresserad reklam med digital marknadsföring

Med hjälp av digital marknadsföring når de hushåll som inte kan nås genom oadresserad direktmarknadsföring.

För vem lämpar sig tjänsten?

Hybridmarknadsföring, dvs. digital marknadsföring till hushåll med reklamförbud, är ett bra val om du vill att ditt budskap även ska nå de hushåll som förbjudit direktreklam.

Fördelar

Du kan rikta digital marknadsföring med hjälp av koordinater och IP-adresser på kartrutenivå.

Våra direktmarknadsföringstjänster och digitala tjänster kan kombineras på olika sätt för att till exempel nå hushåll med reklamförbud. Posti har en lista över alla hushåll som har förbjudit direktreklam. När denna information överförs till kartan kan den användas i Adform för att rikta marknadsföringen. På detta sätt kan du utifrån koordinaterna på en kartruta och IP-adresser rikta oadresserad direktmarknadsföring som displayannonsering till områden med ett stort antal reklamförbud.