Utnyttja alla marknadsföringsmöjligheter med hjälp av våra kanal- och tjänstekombinationer

Du får allt i ett och samma paket: vi erbjuder en helhetslösning för direktmarknadsföring och digitala tjänster.

Du genomför din kampanj enklare och förmånligare när du utnyttjar Postis helhetstjänst för direktmarknadsföring. I servicepaketet Allt på en gång ingår hela direktmarknadsföringskampanjen, från uppdaterade adresser till leverans av meddelanden. Genom digital marknadsföring når du de kunder som inte kan nås med hjälp av oadresserad direktmarknadsföring.

Effektivare försäljning och marknadsföring genom kunddata

Effektiv marknadsföring och försäljning förutsätter data och förståelse. Vi känner Finland och finländarna och hittar dina nuvarande och potentiella kunder bland dem. Med hjälp av våra datatjänster håller du din kundinformation uppdaterad och lär dig förstå både dina nya och gamla kunder bättre.