Utnyttja alla marknadsföringsmöjligheter med hjälp av våra kanal- och tjänstekombinationer

Du får allt i ett och samma paket: vi erbjuder en helhetslösning för direktmarknadsföring och digitala tjänster.

Du genomför din kampanj enklare och förmånligare när du utnyttjar Postis helhetstjänst för direktmarknadsföring. I servicepaketet Allt på en gång ingår hela direktmarknadsföringskampanjen, från uppdaterade adresser till leverans av meddelanden. Genom digital marknadsföring når du de kunder som inte kan nås med hjälp av oadresserad direktmarknadsföring.

Servicepaketen Allt på en gång

Med hjälp av helhetstjänsten för direktmarknadsföring köper du hela direktmarknadsföringskampanjen som en nyckelfärdig lösning.

Komplettera oadresserad direktmarknadsföring med online-annonsering

Genom digital marknadsföring når du även hushåll med reklamförbud.