Postinen är det mest omfattande tryckta mediet i Finland

Postinen har visat sig vara ett effektivt medium – annonserna når över hälften av finländarna.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten passar dig om du vill annonsera kostnadseffektivt i hela Finland och öka din försäljning.

Fördelar

Endast Postinen kan hjälpa dig att nå upp till 3,5 miljoner finländare två gånger i veckan. Välj ett medium som väcker uppmärksamhet och blir läst!

Postinen är det enda rikstäckande tryckta medium som gör det möjligt att nå 3,5 miljoner finländare på samma dag, med hjälp av en enda annons. Inget annat medium låter dig nå lika många finländare två gånger i veckan med ditt reklambudskap. Postinen är välkommen, läst, mycket kostnadseffektiv och bidrar till ökad försäljning.

  • Du når 3,5 miljoner finländare på en dag, med en enda annons

  • Det enda medium som gör det möjligt att nå över hälften av finländarna två gånger i veckan

Postinen har visat sig vara ett effektivt medium

Vi undersöker regelbundet hur effektiv den fyrsidiga Postinen är och planerar innehållet utifrån konsumenternas önskemål. Undersökningar om uppmärksamhetsvärde vittnar om Postinens styrka. 3,5 miljoner finländare får Postinen två gånger i veckan, av dessa lägger 3 miljoner märke till den och 2,1 miljoner läser den.*

Postinen innehåller aktuell information om Posti och Postis tjänster samt företags reklam. Du kan köpa medieutrymme på varje sida. Se priserna och närmare information på mediekortet. Du kan enkelt köpa medieutrymme via tjänsten Kontakti.

Läs mer om Postinen

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.