Oadresserad utdelning når hela Finland

Genom oadresserad utdelning kan du förmånligt skicka reklam till stora mottagargrupper, antingen i hela Finland eller i önskade områden.

För vem lämpar sig tjänsten?

Oadresserad direktmarknadsföring är rätt val om du vill nå hushållen och företagen i hela Finland eller i vissa områden. Hemdirekt lämpar sig för reklam, kuponger, varuprov och gratistidningar.

Fördelar

Genom oadresserad direktmarknadsföring når du förmånligt alla finländare eller de finska och svenska hushållen och företagen i ett visst område.

Med hjälp av tjänsten för oadresserad utdelning, Hemdirekt, når du enkelt och förmånligt såväl hushållen som företagen. Hemdirekt är ett bra val om du vet att dina kunder bor i ett visst område. Oadresserad direktreklam är ett alternativ och ett komplement till t.ex. tidningsreklam.

Ditt meddelande får ett utmärkt uppmärksamhetsvärde när det delas ut tillsammans med Postinen och den övriga dagsposten i över två miljoner postlådor. Oadresserad direktmarknadsföring lämpar sig för reklam, kuponger, varuprov och gratistidningar.

  • Oadresserad direktreklam når cirka upp till 3,5 miljoner konsumenter.

Grundläggande information om Hemdirekt

Tjänsten finns i två versioner: Hemdirekt och Hemdirekt, Premium. Utdelningsområdet för Hemdirekt är Finland, med undantag för Åland.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.