Elektronisk direktmarknadsföring når kunderna via flera kanaler

Marknadsföring via sms och e-post ökar effekten av tryckt direktreklam.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten passar dig om du söker en nyckelfärdig lösning för elektronisk direktmarknadsföring. Vi erbjuder målgruppen och tar hand om sändningen av meddelandena.

Fördelar

Utöver tryckt direktreklam når du även kunder via digitala kanaler.

Elektronisk direktmarknadsföring tar den traditionella direktmarknadsföringen till digitala kanaler. Genom elektronisk direktmarknadsföring kan du nå dina befintliga kunder via sms eller skicka dem marknadsföringsmeddelanden via e-post om de har gett tillstånd till elektronisk marknadsföring. Vid kundrekrytering erbjuder vi en målgrupp som du kan kontakta via e-post. Vi tar hand om allt på en gång: vi erbjuder en målgrupp och skickar ett meddelande som utarbetas utifrån önskad modell. Elektronisk direktmarknadsföring är även ett utmärkt sätt att effektivisera tryckt direktreklam.

  • Målgrupp och sändning av meddelanden som en nyckelfärdig lösning

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.