Genom adresserad utdelning når du de personer du vill

Med hjälp av adresserad utdelning kan du tilltala kunder personligt och få bästa möjliga uppmärksamhetsvärde.

För vem lämpar sig tjänsten?

Adresserad utdelning är ett bra val om du vill rikta ditt budskap till en viss målgrupp, så noggrant som möjligt.

Fördelar

Med hjälp av adresserad utdelning når du dina befintliga och potentiella kunder effektivt och får bästa möjliga uppmärksamhetsvärde för ditt budskap. Vi hjälper ditt företag att hitta lämpliga målgrupper genom profilering och poängsättning.

Kunddirekt, dvs. adresserad utdelning med namn och adress, möjliggör marknadskommunikation till rätt personer. Du når dina befintliga och potentiella kunder effektivt, kan tilltala dem personligt och får bästa möjliga uppmärksamhetsvärde för ditt budskap.

Kunddirekt kan riktas noggrant till vissa typer av konsumenter eller företag. Vi har tillgång till omfattande datakällor, såsom befolkningsdatasystemet och fordonstrafikregistret, så du kan välja din målgrupp utifrån ett stort antal uppgifter. Huvudförsändelsen för kampanjen kan kompletteras med en s.k. teaser, dvs. ett meddelande som skickas före eller efter kampanjen.

  • Marknadsföringen kan riktas till konsumenter och företag noggrannare än du tror

Grundläggande information om KunddirektLämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.