Direktmarknadsföring

Undersökningar har visat att ett fysiskt, personligt tilltalande meddelande gör intryck, motiverar till handling och inte försvinner i flödet av digitala meddelanden. Direktmarknadsföring är enkelt när du har den mest erfarna experten inom branschen som samarbetspartner. Vi erbjuder dig allt som du behöver för framgångsrik direktmarknadsföring: registertjänster, material, adresserad och oadresserad utdelning samt de bästa målgrupperna, med hjälp av vilka du når rätt personer, både regionalt och nationellt. Skicka broschyrer, prover, brev, kort och kuponger – genom direktmarknadsföring kan du skapa en positiv bild av ditt företag och öka försäljningen.

  • Med hjälp av adresserad direktreklam når du upp till 98 procent av finländarna mellan 18 och 80 år

  • Oadresserad direktreklam når cirka 80 procent av hushållen

  • Var femte finländare läser så gott som all direktreklam

Nå stora kundgrupper förmånligt

Oadresserad direktreklam är ett förmånligt sätt att nå stora kundgrupper i önskade områden.

Rikta marknadsföringen personligt

Adresserad direktreklam gör det möjligt att rikta marknadskommunikationen till rätt personer.

Uppnå nationell uppmärksamhet

Postinen är ett rikstäckande medium som hjälper dig att nå 3,5 miljoner finländare på en dag, med en enda annons!

Marknadsför via flera kanaler

Elektronisk direktmarknadsföring når dina kunder även via telefon och e-post.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.