Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Marknadsför dina tjänster till flyttare via den elektroniska flyttanmälningsblanketten

Nå de kunder som ska flytta och underlätta deras vardag när de söker information om de tjänster som de ska uppdatera i samband med flyttningen

För vem lämpar sig tjänsten?

Annonsering på flyttanmälningsblanketten är ett bra val om du vill erbjuda flyttningsrelaterade tjänster och på det sättet minska flyttarens stress.

Fördelar

Du når de kunder som ska flytta, stärker kundrelationerna och kan rekrytera nya kunder. Din annons kan visas för dina kunder före konkurrenternas annonser.

Flyttningen får människor att köpa tjänster och produkter och ger på det sättet möjlighet att nå nya kunder och stärka relationen till de befintliga kunderna. Nästan varje finländare gör flyttanmälan till Posti och magistraten via flyttanmälningsblanketten, som kan antingen fyllas i på papper eller via nätet. Du kan erbjuda flyttningsrelaterade tjänster via den elektroniska flyttanmälningsblanketten och samtidigt minska flyttarens stress. Via den elektroniska flyttanmälningsblanketten når du de kunder som flyttar och kan stärka relationen till dem eller rekrytera nya kunder. Annonsplatserna för olika tjänsteleverantörer grupperas enligt bransch på flyttanmälningsblankettens bekräftelsesida. Om du vill att din annons ska visas för dina kunder före konkurrenternas annonser kan du köpa ökad synlighet.

  • Varje år flyttar ungefär 700 000 hushåll, dvs. cirka 15 procent av den finländska befolkningen. Upp till 80 procent av dem gör sin flyttanmälan via nätet.

  • Prissättningen av annonser grundar sig på transaktioner, vilket innebär att du endast betalar för resultat

Annonsplatserna på flyttanmälningsblanketten

Annonsplatserna på den elektroniska flyttanmälningsblankettens bekräftelsesida skiljer sig från vanliga webbannonser och utgör tjänsteelement som hjälper flyttaren mitt i stressen.

  • Du når de personer som verkligen kommer att flytta eftersom annonserna visas först efter att personen har skickat flyttanmälan.

  • Du får trognare kunder och kunderna får en bättre tjänsteupplevelse då det nuvarande avtalet är enkelt att överföra till den nya adressen.

  • Du når flyttaren precis när flyttaren funderar på de tjänster som behövs i samband med flyttningen.

  • Ditt varumärke får synlighet bland flyttare men du betalar endast för resultat enligt en transaktionsbaserad prissättning.

  • Flyttaren fyller i en elektronisk flyttanmälningsblankett som skickas till Posti och magistraten. Upp till 80 procent av de finländare som flyttar gör flyttanmälan via nätet.

  • En person som skickat in en flyttanmälan erbjuds på bekräftelsesidan möjlighet att även ta hand om andra tjänster i samband med flyttningen, från hemförsäkring till elavtal.

  • När flyttaren klickar på en annons kan flyttaren slussas till företagets webbutik eller så kan flyttaren be företaget att ta kontakt. Till exempel ett elbolag kan köpa en annonsplats där flyttarens namn och telefonnummer automatiskt fylls i med hjälp av flyttanmälan. När flyttaren klickar på ”Jag vill bli kontaktad” skickas flyttarens uppgifter till företaget, som då kan ringa flyttaren och erbjuda ett elavtal.

  • Man kan också köpa synlighet i ett visst landskap. Då visas annonsen endast för till exempel de personer som flyttar till Nyland.

De olika tjänsteleverantörernas annonser grupperas enligt bransch på den elektroniska flyttanmälningsblankettens bekräftelsesida. Ditt företag har dock möjlighet att köpa ökad synlighet bland sina kunder genom en premium-annonsplats som visas först på sidan. Detta stärker kundrelationen i och med att du kan rikta dig till dina kunder på ett annat sätt och underlätta överföringen av avtal till den nya adressen.