Digital marknadsföring når kunderna via Postis kanaler

Annonsutrymmet i Postis digitala kanaler hjälper dig att nå dina målgrupper

Nå dina kunder via våra olika kanaler eller med hjälp av våra cookiedata vid rätt tidpunkt med tanke på merförsäljning. En annons på flyttanmälningsblanketten, i försändelseuppföljningen eller i Älylasku i tjänsten OmaPosti erbjuder en unik möjlighet att förvärva nya kunder eller att betjäna de befintliga kunderna. Med hjälp av våra cookies når du även olika målgrupper genom displayannonsering på andra webbplatser.

Målgrupper för digital marknadsföring

Vi använder cookies (kakor) på Postis webbplatser för att samla in data som vi kan utnyttja för att rikta displayannonseringen.

Annonsering på flyttanmälningsblanketten

Genom att annonsera på flyttanmälningsblanketten kan du nå nya kunder och stärka relationen till de nuvarande kunderna.

Annonsering i försändelseuppföljningen

En annons i Postis försändelseuppföljning når potentiella nätköpare.

Annonsering i Älylasku i OmaPosti

En annons i Älylasku i tjänsten OmaPosti gör varje faktura eller försändelse till en kundservicekanal och ger möjlighet till merförsäljning.