Marknadsför via de kanaler du önskar

Marknadsför via de kanaler du önskar

Marknadsföringen ger det bästa resultatet när du riktar ditt budskap till rätt personer, via rätt kanaler. Tilltalande och riktad eller effektiv och heltäckande? Vi erbjuder dig en skräddarsydd lösning med flera kanaler för såväl riktad, regional som rikstäckande marknadsföring.

  • Posti Green är den första direktmarknadsföringskanalen i världen som är 100-procentigt koldioxidneutral.

Direktmarknadsföring

Direktreklam som delas ut i postlådan eller brevinkastet tilltalar personligen, och ett fysiskt meddelande försvinner inte i flödet av digitala meddelanden.

Digital marknadsföring

Marknadsföring via Postis digitala kanaler når de befintliga och nya kunderna vid rätt tidpunkt med tanke på möjligheterna till merförsäljning.

Kanal- och tjänstekombinationer

Postis direktmarknadsföringstjänst gör det enkelt och förmånligt att genomföra olika kampanjer. Du får allt från uppdaterade adresser till leverans av meddelanden som en nyckelfärdig lösning.