Konsumentmålgrupper

Rikta din marknadsföring till de mest potentiella konsumenterna. Vi hjälper dig att definiera de målgrupper som passar ditt företag. Realisera din kampanj med tryckt direktreklam, digitalt eller via telefon.

Fråga en expert!

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig.

Definiera målgrupp enkelt

  • Vi erbjuder verktyg som hjälper dig att själv definiera målgrupperna som är lämpliga för ditt budskap
  • Vi hjälper dig att identifiera och hitta exakt de kunder du vill nå.
  • Boosta kampanjer med analytiska poängsättningsmetoder
  • Vi ser till att dina befintliga kunder tas bort från målgrupperna som består av nya kunder

Mångsidiga marknadsföringsregister

Behöver du telemarknadsföringsmålgrupper eller flerkanalsbaserade kampanjer? Det lyckas! Välj de lämpligaste av de omfattande avgränsningskriterierna. Utöver sociodemografiska kriterier kan du utnyttja omfattande estimat, såsom information om inkomstnivå eller familjetyp.

Befolkningsdatasystemet (BDS)

Från befolkningsdatasystemet når du finländarna med hjälp av exakta avgränsningskriterier. Vill du nå till exempel barnfamiljer, ägare till fritidsbostäder eller personer som bor i egnahemshus av en viss ålder? Du kan också inrikta uppgifter från ditt eget kundregister med data från BDS.

Case Toyrock – Lasten Suuri Lelukirja – direktreklam som familjerna väntar på

Bekanta dig med kundberättelsen

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.