Få ut allt av kunddata

För att kundmarknadsföringen ska ge resultat måste man noggrant sätta sig in i kunddata. Förstår jag hurdana mina kunder är? Är kundernas kontaktuppgifter i ordning? I vilka kanaler kan jag kommunicera med kunderna?

Vad är ditt mål?

MålTjänsterBeskrivning
Öka kundförståelseTesta ditt konsumentkundregister avgiftsfritt eller beställ en omfattande kundprofil i Posti Data-tjänsten.
Uppdatera och berika kundinformationenUppdatera ditt konsumentregister en gång eller kontinuerligt och berika din data med berikningsuppgifter.
Nå kunderna i önskade kanalerUtnyttja önskade kanaler för att nå dina kunder i tryck eller digitalt.

Så här utnyttjar du din kunddata

Ökad kundförståelse

Fatta bättre marknadsföringsbeslut. Ta reda på hurdana dina kunder är och vilka egenskaper som betonas i dem.

Uppdatera kunduppgifter

Kunddata med hög kvalitet är kärnan i varaktiga kundrelationer. Säkerställ din förmåga att kommunicera med befintliga kunder och kontrollera aktualiteten av din data regelbundet.

Nå dina kunder i olika kanaler

Du och din kund har många mötespunkter i vardagen. Förstärk ditt meddelande och säkerställ återkommande möten med en flerkanalsbaserad kampanj.

Holiday Club utnyttjar aktuell kunddata för mer inriktad marknadsföring

Bekanta dig med kundberättelsen

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.