Uppdaterat kundregister innebär uppdaterad information

Hos oss får du enligt dina behov antingen en engångsuppdatering eller kontinuerlig uppdatering av ditt kundregister.

För vem lämpar sig tjänsten?

Om du redan är kund hos oss, kontrollera adresserna eller telefonnumren i ditt konsumentregister genom ett avgiftsfritt test via Postis tjänst Kontakti. Om du vill uppdatera registret meddetsamma kan du även göra detta.

Fördelar

Uppdaterad kundinformation är en förutsättning för resultatrik kundmarknadsföring och försäljning. Med hjälp av korrekta namn-, adress- och telefonnummeruppgifter blir kundmötet effektivare och ditt budskap når fram bättre.

Cirka en fjärdedel av uppgifterna i kundregistret blir föråldrade varje år p.g.a. till exempel flyttningar, dödsfall och namnändringar. Vid uppdatering av kundregistret får du dina kunders ändrade namn-, adress- och telefonnummeruppgifter samt information om avlidna och minderåriga kunder och dubbletter.

  • Cirka 25 procent av kunduppgifterna blir föråldrade varje år

  • Den personuppgiftsansvarige har skyldighet att hålla kundinformationen uppdaterad

  • Posti erbjuder den mest omfattande uppdateringen av personregister i Finland

Posti är marknadsledare inom tjänster för uppdatering av konsumentregister

Posti är en expert på adressuppgifter som känner Finland och finländarna. Vi har över 25 års erfarenhet av maskinella adressuppdateringar. Våra adresstjänster används varje månad av cirka 300 företagskunder. Vi använder bland annat befolkningsdatasystemet (BDS), fordonstrafikregistret (Trafi), Postis eget postmottagarregister samt telefonnummerdatabasen som informationskällor.