Genom att kontrollera kundregistret korrigerar du uppgifterna i förväg

Med hjälp av tjänsten för kontroll av kundregister säkerställer du att ditt budskap når fram och minskar det utredningsarbete som felaktiga och bristfälliga adresser och dubbletter ger upphov till.

För vem lämpar sig tjänsten?

Med hjälp av tjänsten för kontroll av kundregister kan du kontrollera adress-, kund- och faktureringsuppgifter. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller integreras i ditt system med hjälp av ett API-gränssnitt.

Fördelar

Du säkerställer att ditt budskap når fram, effektiviserar kundkommunikationen och undviker det utredningsarbete som bristfälliga och felaktiga adresser ger upphov till.

Med hjälp av kontrolltjänsten kan du kontrollera, korrigera och komplettera uppgifterna för enskilda konsumentkunder eller adresser. Tjänsten baseras på Postis postmottagarregister (OTS), som omfattar alla finländare inklusive hemadresser. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller integreras i ditt system.

  • Säkerställ att ditt budskap når fram

  • Effektivisera kundkommunikationen

  • Undvik onödigt utredningsarbete

Så fungerar kontrolltjänsten

Kontrolltjänsten har olika nivåer som kan användas tillsammans eller separat. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller integreras i ditt system. Prissättningen av den webbläsarbaserade versionen utgår från antalet genomförda kontroller och uppgifter som hittats.

Prissättningen av applikationsintegrationen grundar sig i sin tur på den valda servicenivån, månadsavgiften och antalet kontroller. Kontrollen av faktureringsuppgifter och applikationsintegrationen är avtalstjänster

Servicenivåer

Använd Kontakti

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.