Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Genom att kontrollera kundregistret korrigerar du uppgifterna i förväg

Med hjälp av tjänsten för kontroll av kundregister säkerställer du att ditt budskap når fram och minskar det utredningsarbete som felaktiga och bristfälliga adresser och dubbletter ger upphov till.

För vem lämpar sig tjänsten?

Med hjälp av tjänsten för kontroll av kundregister kan du kontrollera adress-, kund- och faktureringsuppgifter. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller integreras i ditt system med hjälp av ett API-gränssnitt.

Fördelar

Du säkerställer att ditt budskap når fram, effektiviserar kundkommunikationen och undviker det utredningsarbete som bristfälliga och felaktiga adresser ger upphov till.

Med hjälp av kontrolltjänsten kan du kontrollera, korrigera och komplettera uppgifterna för enskilda konsumentkunder eller adresser. Tjänsten baseras på Postis postmottagarregister (OTS), som omfattar alla finländare inklusive hemadresser. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller integreras i ditt system.

  • Säkerställ att ditt budskap når fram

  • Effektivisera kundkommunikationen

  • Undvik onödigt utredningsarbete

Så fungerar kontrolltjänsten

Kontrolltjänsten har olika nivåer som kan användas tillsammans eller separat. Kontrolltjänsten kan användas i webbläsare eller integreras i ditt system. Prissättningen av den webbläsarbaserade versionen utgår från antalet genomförda kontroller och uppgifter som hittats.

Prissättningen av applikationsintegrationen grundar sig i sin tur på den valda servicenivån, månadsavgiften och antalet kontroller. Kontrollen av faktureringsuppgifter och applikationsintegrationen är avtalstjänster

Servicenivåer

Säkerställ korrekt leveransadress i kundtjänsten, webbutikens kassa eller andra nättjänster. De kunder som använder Magento-plattformen för näthandel kan få tillgång till adresskontroll i realtid i form av en modul, vilket innebär att det inte behövs någon separat integration.

Kontrollera i kundtjänsten att kundens namn- och adressuppgifter är korrekta eller till exempel att kunden är myndig. Med hjälp av tjänsten minskar du bildandet av dubblettkunder i ditt kundregister.

Med hjälp av denna tjänst kan du kontrollera att en konsumentkunds faktureringsuppgifter är korrekta samt att personbeteckningen stämmer. På detta sätt minskar du betydligt risken för faktureringsbedrägerier, såsom beställningar i en annan persons namn.

Tjänsten fungerar tillsammans med Postis fortlöpande uppdateringstjänst. Tjänsten kontrollerar om personen redan finns i kundregistret. Om personen redan finns i Postis kundregister för uppdateringstjänsten, returnerar tjänsten kundnumret eller -numren. Tjänsten kan användas till exempel för att förhindra att duplikat med flera olika kundnummer skapas i kundregistret. Finns endast med API gränssnitt.