Databerikning ger dig möjlighet till personligt anpassad marknadskommunikation

Berikning ger dig information om dina kunders egenskaper och beteende, vilket hjälper dig att bygga varaktiga kundrelationer och öka försäljningen

För vem lämpar sig tjänsten?

Berikning är till nytta vid segmentering eller riktad marknadskommunikation om du behöver information om till exempel kundernas bilägande, familjetyp, inkomstnivå eller boendeform.

Fördelar

Med hjälp av berikningsuppgifterna kan du effektivisera och personanpassa marknadsföringen, utveckla kundkännedomen och förbättra kundservicen. Dessutom hjälper berikningsuppgifterna ditt företag att identifiera möjligheter till korsförsäljning.

Databerikning innebär att ditt kundregister berikas med ytterligare information som hjälper dig att lära känna dina kunder bättre och erbjuda dem mer individuell service. Berikningsuppgifterna kan enkelt läggas till i kundregistret i samband med uppdatering. Posti har ett brett utbud av både egna och samarbetspartners berikningsuppgifter.

  • Förbättra din kundkännedom och kundservice

  • Identifiera möjligheterna till korsförsäljning

  • Rikta och mottagaranpassa din marknadskommunikation

Välj rätt berikningsmetoder för ditt företag

I vår berikningstjänst kan du välja de berikningsmetoder som passar ditt företag bäst. Om du vill garantera de lämpligaste berikningsmetoderna för din verksamhet rekommenderar vi att du börjar med berikningsprofilering av dina kunder. Profilering av kundregister delar upp kundregistret enligt valda berikningsuppgifter. Profileringen ger dig ett förslag på de berikningsmetoder som är nyttiga för just dig.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.