Uppdaterad kundinformation ger resultat

Med hjälp av våra tjänster håller du din kundinformation uppdaterad och kan lära känna dina kunder bättre. Den uppdaterade kundinformationen gör att du kan möta dina kunder och rikta ditt budskap effektivare. Berikning hjälper dig att förstå dina kunder bättre så att du kan mottagaranpassa din marknadsföring och få nya möjligheter till merförsäljning.

  • Engångsuppdatering eller kontinuerlig uppdatering av kundinformation

  • Förbättra din kundkännedom och kundservice

Uppdatering av kundregister

Vid uppdatering av kundregistret får du ändrade namn-, adress- och telefonnummeruppgifter samt information om avlidna och minderåriga personer och dubbletter.

Kontrolltjänst

Med hjälp av kontrolltjänsten kan du kontrollera en enskild kunduppgifts eller adressuppgifts riktighet. Kontrolltjänsten hjälper dig att säkerställa att dina kund- och adressuppgifter är korrekta, att minska utredningsarbetet och att se till att dina meddelanden når fram. Tjänsten finns även tillgänglig via ett API-gränssnitt.

Berikning av kunddata

Databerikning innebär att ditt kundregister berikas med ytterligare information om dina kunders egenskaper och beteende, vilket hjälper dig att bygga varaktiga kundrelationer och öka försäljningen.