Genom kostnadsfri minianalys får du information om din kunddata

Funderar du över hur aktuellt ditt register är? Eller hurudana kunder du har? Ladda ner ditt register i Posti Data-tjänsten. Du får en analys över registrets kondition, information om ålders- och könsfördelningen samt de vanligaste bostadsorterna.

Skapa en genomgripande överblick över dina kunder

Öka din kundförståelse genom att beställa Kundprofilen. Tjänsten visualiserar dina kunders egenskaper. Du får information som du kan använda för att precisera marknadsföringen mer exakt samt utveckla utbudet. Du kan skriva ut rapporten i PDF-format!

Kundprofilen visualiserar dessa egenskaper *

* Egenskaperna baserar sig i huvudsak på statistiska modeller. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda personers egenskaper utifrån rapportens information.

Uppdatera ditt register enkelt

Efter minianalysen kan du beställa en uppdatering för din kunddata. Vi uppdaterar namn- och adressuppgifter. Du får en rapport om resultaten samt instruktioner för behandling av datan. Vi raderar inget i registret, utan du gör de ändringar du vill!

Så här fungerar det – se videon!

Börja använda Posti Data
Vilka uppgifter behöver jag?

Hämta data färdigt

I tjänsten behöver du ditt kundregister som CSV-fil. Du kan förbereda dig genom att ladda ner ditt register t.ex. från ditt CRM-system.

Försäkra uppgifterna

Kontrollera att ditt kundregister innehåller minst följande uppgifter: förnamn, efternamn, adress och postnummer. Filen kan även innehålla andra uppgifter.

Redigera postnummer

Om du redigerar data i Excel, kom ihåg att flytta postnumret till kolumnen special: postnummer.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.