Nå rätt konsumentmålgrupper

Effektivisera marknadsföringen genom att fokusera på rätt konsumentmålgrupper. Vi hjälper dig att fastställa och välja ut lämpliga konsumenter för ditt företag. Vi erbjuder dig även en material- och utdelningstjänst för din riktade kampanj

För vem lämpar sig tjänsten?

Vet du redan vilka personer du vill nå men har ännu inte lyckats med detta? Eller vill du ta reda på den mest potentiella målgruppen? Våra tjänster hjälper dig i båda fallen.

Fördelar

Din marknadsföring blir betydligt effektivare när du identifierar rätt målgrupper och riktar din marknadsföring till dem.

Vi kan välja en konsumentmålgrupp utifrån önskade kriterier eller profilera dina befintliga kunder, vilket gör det enklare att fastställa målgruppen för kundrekrytering. Profilering skapar en detaljerad bild av dina kunder och deras särdrag i förhållande till den övriga befolkningen eller den valda referensgruppen.

Vi utnyttjar befolkningsdatasystemets (BDS) och Trafis databaser samt andra omfattande marknadsföringsregister. Målgrupper kan beroende på dina behov fastställas utifrån olika kriterier, bakgrundsuppgifter eller geografi. Utöver adressuppgifter har vi tillgång till bland annat demografisk information och information om livssituation, boende och bilar.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.