Nå målgrupperna för B2B-marknadsföring

Nå rätt företag och välj aktuella beslutsfattarkontakter på företag för B2B-marknadsföring och kommunikation. Vi erbjuder dig uppgifter om företag, sammanslutningar, statsförvaltningen, kommuner, organisationer och läroanstalter samt granskade uppgifter om beslutsfattare enligt ansvarsområden (adresser och telefonnummer). Du har tillgång till verktyget Kontakti, som genast beräknar B2B-målgruppens storlek och priset för tjänsten för dig.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten passar dig om du vill nå rätt företag och välja aktuella beslutsfattarkontakter på företag för marknadsföring och kommunikation.

Fördelar

Du når de beslutsfattare och företag du vill, till exempel utifrån läge, bransch eller omsättning. Du har tillgång till verktyget Kontakti, som genast beräknar målgruppens storlek och priset för tjänsten för dig.

Med hjälp av databasen Päättäjät ja vaikuttajat (Beslutsfattare och påverkare) hjälper vi dig att nå rätt företag och att välja aktuella beslutsfattarkontakter på företag för B2B-marknadsföring och kommunikation. I databasen ingår uppgifter om över 500 000 organisationer och 600 000 beslutsfattare. Uppgifterna kommer från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) och omfattar företagen, sammanslutningarna och deras verksamhetsställen, statsförvaltningen, kommunerna och deras verksamhetsställen samt organisationerna och läroanstalterna.

Du kan antingen själv använda tjänsten via Kontakti eller valet av målgrupp kan genomföras som tjänst.

  • Över 500 000 organisationer och över 600 000 beslutsfattare

  • Uppgifter om beslutsfattare enligt titel eller ansvarsområde

  • Målgruppen kan skräddarsys till exempel utifrån läge, bransch eller omsättning

Kontakti-verktyg för genomförande av direktmarknadsföring.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.