Nå fordonsägare

Du når ägarna till önskade bilar, motorcyklar, mopeder eller kanske snöskotrar med exakt data från Traficom. Om du vill kan du begränsa målgruppen med både information om fordonens egenskaper som med uppgifter om fordonets ägare/innehavare. Du har också tillgång till verktyget Kontakt, som genast beräknar målgruppens storlek och tjänstens pris.

För vem lämpar sig tjänsten?

Du når exakt den målgrupp du önskar, oberoende av om de är ägare till bilar, snöskotrar eller kanske motorcyklar. Du kan rikta ditt meddelande med såväl fordonsinformation som med personens samt sociodemografiska information.

Fördelar

Din marknadsföring blir betydligt effektivare när du identifierar exakt rätta målgrupper och riktar din marknadsföring till dem.

  • Tillgång till heltäckande och aktuell data från Traficom

  • Engångs- och fortlöpande kampanjer, även som nyckelfärdiga

  • Skräddarsydd målgrupp med hjälp av Postis koncentrerade tjänster

Vi kan välja fordon och deras ägare eller innehavare enligt önskade kriterier. Om du så önskar kan du genomföra kampanjer av engångskaraktär, men vi kan också automatisera dem till fortlöpande, regelbundet återkommande kampanjer. Om du vill får du hela paketet hos oss: från målgrupp till tryck och utskrifter samt utdelning. Om du vill kan du nå målgruppen till exempel per telefon och då uppdaterar vi även målgruppens aktuella telefonnummer.

Du kan även utnyttja vårt kunnande inom analys. Med hjälp av olika data identifierar vi personer med bilfeber, för vilka byte av bil är aktuellt just nu. Vi kan även utöka ditt nuvarande kundregister med den här informationen och naturligtvis utnyttja den vid sökandet efter nya kunder. Du har även tillgång till Postis övriga anrikningstjänster.

Kontakti-verktyg för genomförande av direktmarknadsföring.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.