Skip to main content
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Flyttning är den bästa tidpunkten att marknadsföra och sälja

15 procent av finländarna, dvs. cirka 700 000 hushåll, flyttar varje år. Med hjälp av Postis tjänster når du både de befintliga och de potentiella flyttarkunderna i flyttningsprocessens alla skeden, via alla kanaler.

För vem lämpar sig tjänsten?

Med hjälp av våra flyttartjänster når du dina kunder i flyttningens alla skeden: före, under och efter flyttningen. Du har tillgång till alla kanaler, såsom den elektroniska flyttanmälningsblanketten, nätreklam, marknadsföring via telefon och tryckt direktreklam.

Fördelar

Genom att nå din kund under flyttningen kan du erbjuda kunden en lämplig produkt eller tjänst vid rätt tidpunkt.

Det lönar sig för marknadsförare att ta tillfället i akt när en kund flyttar. Det är mycket man ska komma ihåg när man flyttar och som konsument gör man ofta olika inköp. Innan man flyttar ska man se till att den nya bostaden har el, internetuppkoppling och försäkring. Ofta överväger man också att konkurrensutsätta dessa tjänster, vilket kan äventyra den fortsatta kundrelationen. Ofta behöver man dessutom renoveringstjänster och -tillbehör, lagerutrymme eller exempelvis städning.

Efter flytten ska det nya hemmet inredas, man skaffar möbler, inredningstillbehör och hushållsmaskiner. Ofta innebär flyttningen utöver inköp även förändringar i livssituationen, och man kanske vill börja ett ”nytt liv” med gymträning eller väljer en ny närbutik eller ett nytt apotek eller köpcenter.

  • I samband med flyttning görs en enorm mängd inköp

  • Underlätta flyttarens vardag med aktuella produkter och tjänster

  • Endast Posti kan erbjuda information om flyttning redan före flyttningsdatumet

Posti hjälper dig nå flyttare

Med hjälp av Postis tjänster når du både de befintliga och de potentiella flyttarkunderna i flyttningsprocessens alla skeden, via alla kanaler. Vi är den enda aktören i Finland som kan erbjuda information om flytt före den faktiska flytten. Genom att kombinera olika produkter kan ditt företag få tillgång till det bästa sättet att nå flyttare vid rätt tidpunkt och genom rätt kanal. Till exempel direkt med hjälp av en elektronisk flyttanmälningsblankett, internetreklam, tryckt direktreklam eller per telefon.

Tappa inte din kund i samband med flytt

Flytt är en tidpunkt då man fattar inköpsbeslut. Ska man behålla sin nuvarande tjänsteleverantör eller byta mot en ny? Med kundflyttare-tjänsten säkerställer du att kundrelationen inte går förlorad och säljer mer när din kund vill köpa.

  • Tjänsten producerar en färdig målgrupp som kan användas som ett postningsregister eller en telefonlista

  • Tjänsten kan också utföras som "nyckelfärdig" direktpostning dvs. vi producerar målgruppen med tilläggstjänster som omfattar tryck och postning samt daglig utdelning

  • Om du vill kontakta dina kunder med SMS eller e-post kan vi ta hand om det åt dig om du vill

  • Kundflyttare lämpar sig särskilt väl för att kombineras med Kontinuerlig uppdateringstjänst eller Premium Widget-tjänsten

Flyttarlead-målgruppen utplockas ur tjänstedatabasen genom att identifiera kommande flyttare med hjälp av Postis flyttinformation.

Målgruppen kan användas för antingen telefonmarknadsföring eller tryckt direktreklam När företagets egna kunder avlägsnas från målgruppen får man en utmärkt målgrupp för kundrekrytering Kontakterna överlämnas till beställaren i oförändrat skick. Målgruppen kan användas en gång under högst 2 månader efter leverans Tjänsten kan också utföras som "nyckelfärdig" direktpostning dvs. vi producerar målgruppen med tilläggstjänster som omfattar tryck och postning samt daglig utdelning