Målgrupper för marknadsföring

Effektivisera marknadsföringen genom att fokusera på rätt målgrupper. Dessa kan till exempel vara barnfamiljer, beslutsfattare i företag, personer som flyttar eller stugägare.

  • Effektivare marknadsföring med hjälp av rätt målgrupper

  • Nå exakt de kunder du vill, till exempel utifrån bil eller förmögenhet

Konsumentmålgrupper

Barnfamiljer, äldre personer, byggare, stugägare, flyttare. Vi hjälper ditt företag att hitta lämpliga målgrupper genom profilering och poängsättning.

Flyttardata

Konsumenterna gör ofta olika inköp när de flyttar. Med hjälp av våra tjänster når du både de befintliga och de potentiella flyttarkunderna i flyttningsprocessens alla skeden, via alla kanaler

Fordonsägare

Du når ägarna till önskade bilar, motorcyklar, mopeder eller kanske snöskotrar med exakt data från Traficom.

Företagsmålgrupper

Nå rätt företag och välj aktuella beslutsfattarkontakter på företag för marknadsföring och kommunikation.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.