Gatudata ger trafikanter värdefull information

Lägesbildstjänsten Gatudata förbättrar trafiksäkerheten och ger kommuninvånarna och trafikanterna aktuell information om vägförhållanden.

För vem lämpar sig tjänsten?

Tjänsten lämpar sig till exempel för myndigheter, kommuner och även försäkringsbolag eftersom den hjälper till att förebygga person- och egendomsskador.

Fördelar

De data som tjänsten samlar in kan utnyttjas vid underhåll av gator, vägar och vägskyltar samt planering av väginvesteringar.

Lägesbildstjänsten Gatudata är en smart lösning för effektivare underhåll av vägar och miljöinfrastruktur. Med hjälp av tjänsten kan man bland annat observera och spara information om vägmärken, vägmarkeringar, ytskador på vägar samt vägförhållanden. Lägesbildstjänsten produceras som en naturlig del av utdelningsverksamheten.

  • Hjälper till att övervaka vägnätets skick

  • Aktuell information om väderförhållanden och exceptionella situationer i trafiken

  • Insamlingen av data ökar inte miljöbelastningen