Experttjänster inom datahantering och analys

Våra experttjänster hjälper dig att använda information och data på ett effektivt sätt när du planerar och utvecklar din affärsverksamhet samt i din marknadsföring. Tjänsten är kundspecifik och planeras i nära samarbete för att säkerställa att den motsvarar ditt företags behov.

Postis styrkor inom experttjänster

  • Flera decenniers erfarenhet av utnyttjande av data och analyser vid effektivisering av logistik och produktion samt affärsutveckling

  • Avancerade kunskaper inom dataanalys och användning av data vid riktad marknadsföring och marknadsföringsutveckling

Konkurrensfördelar med hjälp av analyser och data

Med hjälp av moderna analysverktyg och -metoder ger data snabbt konkurrensfördelar på ett kostnadseffektivt sätt. Analyser har öppnat upp helt nya möjligheter att öka din omsättning, minska dina kostnader, utveckla dina produkter och lansera dem vid rätt tidpunkt samt att rikta dina marknadsföringsresurser mot dina viktigaste kunder. Samtidigt har utnyttjande av analyser blivit en viktig del av modern affärsverksamhet.

Postis experter till din tjänst

Du kan utnyttja Postis expertis inom data och dataanalys för att exempelvis ta fram och lansera nya produkter och tjänster, optimera din produktion och logistik, utveckla ditt servicenätverk samt som stöd för dina affärsbeslut. Vår erfarenhet visar att analyser har bidragit med mångsidig faktuell information som beslutsstöd och spelat en viktig roll när det gäller att fatta rätt beslut.