Skip to main content

Tillförlitliga data som stöd för affärsverksamheten

Högklassiga och tillförlitliga data är en förutsättning för effektiv försäljning och marknadsföring. Vi känner Finland och finländarna och har tillgång till överlägsna datakällor, där vi hittar den information som intresserar just ditt företag.

Våra datakällor omfattar alla finländare, dvs. drygt 5 miljoner personer. Vi använder bland annat befolkningsdatasystemet (BDS), fordonstrafikregistret (Trafi), Postis eget postmottagarregister samt telefonnummerdatabasen som informationskällor för våra data- och marknadsföringstjänster. Posti är en ansvarsfull och pålitlig aktör som tar hand om informationssäkerheten och ser till att behandlingen av data uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning.

  • Vi känner Finland och finländarna

  • Tillförlitlig och högklassig information som samlats in på ett ansvarsfullt sätt

  • Posti är det enda företag i Finland som har tillgång till två officiella persondatabaser

Våra datakällor