Identifiera potentiella kunder med hjälp av scoringmodeller

Scoringmodellen rangordnar dina kunder, vilket hjälper dig att rikta dina marknadsföringskampanjer till den lämpligaste målgruppen.

För vem lämpar sig tjänsten?

Scoringmodellerna rekommenderas alltid när du behöver riktad marknadsföring. De fungerar särskilt bra om du vill nå en specifik målgrupp, såsom personer som är intresserade av en viss produkt eller tjänst eller som har samma egenskaper som dina bästa kunder.

Fördelar

Med hjälp av scoringmodellerna kan du rikta dina marknadsföringskampanjer till den lämpligaste målgruppen.

Scoringmodellen rangordnar kunderna utifrån en statistik analys. Modellerna kan utnyttja utöver dina data även Postis mångsidiga data, vilket gör det möjligt att identifiera den bästa potentialen bland hela den finländska befolkningen.

  • Identifiera den bästa kundpotentialen i hela Finland

  • Nå de personer som produkten eller tjänsten passar bäst

  • Hitta de personer som en avgränsning med traditionella kriterier inte når

Exempel: Kunden vill hitta potentiella köpare av lyxbilar