Profilering hjälper dig att lära känna dina kunder

Genom profilering får du information om dina befintliga kunder och lär dig identifiera skillnaderna mellan olika kundgrupper. Den ökade kundförståelsen hjälper dig att kommunicera med dina kunder på ett mer personligt sätt, att öka försäljningen sam att främja kundrekryteringen.

För vem lämpar sig tjänsten?

Profilering hjälper dig att skapa en bild av ditt företags kundkrets. Med hjälp av profileringen kan du bland annat ta reda på hur gamla dina kunder är, var de bor och vilken köpkraft de har.

Fördelar

Detaljerade kundprofiler gör det enklare att utveckla produkter, tjänster och kundservice. Samtidigt kan kundprofilerna utnyttjas för att identifiera lämpliga målgrupper vid planering av kundkommunikationen och marknadsföringen samt vid kundrekrytering.

Vid profilering skapar vi en kundprofil utifrån hela din kundkrets eller en viss del av den, vilket gör att du lär känna dina kunder allt bättre. Med hjälp av kundprofilerna kan du rikta dina kampanjer till nya potentiella kunder, vars profiler motsvarar dina befintliga kunder och som således sannolikt är intresserade av dina produkter.

  • Öka kundförståelsen och kommunicera på ett mer personligt sätt

  • Öka försäljningen och främja kundrekryteringen

  • Identifiera de tidpunkter då marknadsföringen är som effektivast

Välj en profileringsmodell som passar dina behov

Utifrån en profileringsmodell som passar dina behov skapar vi detaljerade kundbeskrivningar som fördjupar kundförståelsen och hjälper ditt företag att utvecklas på målgruppens villkor.
Exempel: Kunden vill hitta potentiella köpare av lyxbilar

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.