Rikta oadresserad reklam genom att optimera utdelningsområdena

Oadresserad direktmarknadsföring intresserar, gör intryck och aktiverar. Oadresserad direktreklam kan även riktas genom optimering av utdelningsområden. Detta kan göras på postnummernivå, med hjälp av olika metoder.

För vem lämpar sig tjänsten?

Optimering av utdelningsområden passar dig om du vill rikta din direktmarknadsföring noggrannare.

Fördelar

Genom att optimera utdelningsområdena når du de mest potentiella postnummerområdena, oavsett om det gäller de mest intressanta målgrupperna eller de områden där ditt företag har mest eller minst försäljning.

Genom att optimera utdelningsområdena hittar du de postnummerområden som motsvarar ditt företags prioriteringar. Du kan till exempel nå de områden som har mest försäljning per invånare eller där restiden till ditt kontor är en halvtimme. Eller kanske vill du nå förmögna barnfamiljer eller ägare av lyxbilar. Du får den största nyttan när du först profilerar dina kunder.

  • Nå de postnummer som är viktiga för ditt företag

Fyra sätt att rikta marknadsföringen på postnummernivå

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.