Ökad kundförståelse genom databerikning

Berikningsuppgifter är individuella modelluppgifter som hjälper dig med kundsegmentering och gör det enklare att rikta marknadsföringen och kundkommunikationen. I vår berikningstjänst kan du välja de berikningsmetoder som passar ditt företag bäst.

För vem lämpar sig tjänsten?

Om du vill lära känna dina kunder bättre, rekommenderar vi att du lägger till berikningsuppgifter i ditt kundregister eller profilerar dina kunder med hjälp av berikningsuppgifterna. Berikningen ger information om bland annat hur dina kunder bor och vilken bil de äger.

Fördelar

Berikningen utvecklar din kundkännedom och kundservice, gör det enklare att rikta marknadskommunikationen och hjälper ditt företag att identifiera möjligheterna till korsförsäljning.

Vi tillhandahåller alla uppgifter som du behöver för segmentering eller riktad marknadskommunikation, oavsett om det handlar om kundernas bilägande, internetbeteende eller boendeform. Vi utvecklar ständigt vårt berikningsutbud och har även samarbetspartner vars berikningsuppgifter vi säljer och kan integrera i ditt kundregister. Dessutom kan berikningsuppgifterna användas som stöd för fastställandet av målgrupper vid kundrekrytering.

  • Information om hushålls socioekonomiska ställning, fordon och boende

  • Information om konsumentbeteende, värderingar och attityder

Exempel på våra berikningsmetoder

Bostadsområdesklassificeringen Conzoom

Den samnordiska klassificeringstjänsten conzoom® innehåller information om hushåll i fråga om socioekonomisk ställning, konsumentbeteende och attityder. Bostadsområdesklassificeringen delar upp bostadsområden i Finland i tio huvudkategorier och 31 underkategorier. Klassificeringen bygger på statistik uppdelad i kartrutor och TNS Gallups information om värderingar och konsumtion vilket innebär att klassificeringen även innehåller konsumenternas åsikter och attityder.

conzoom® kan kopplas direkt till ditt kundregister vilket gör det möjligt att använda det vid kundsegmentering, registerprofilering och i all kommunikation och marknadsföring till dina kunder. Klassificeringen kan användas för kundrekrytering med adresserad och oadresserad tryckt direktreklam. Du kan välja önskad målgrupp för tryckt direktreklam via vårt planeringsverktyg Kontakti.

Flyttningsprognos

De flesta köper nya produkter och tjänster och uppdaterar sina befintliga avtal när de flyttar. Flyttningsprognosen produceras genom att kombinera olika data, såsom information om personens ålder, typ av byggnad och om personen äger eller hyr bostaden. Flyttningsprognosen delar in befolkningen i tio grupper utifrån hur sannolikt det är att personen ska flytta. I grupp 1 är sannolikheten för flyttning under det närmaste året cirka tio gånger så stor som i grupp 10 och cirka tre gånger så stor som medeltalet.

Nätinköp

Berikningsmetoden klassificerar personerna i tio klasser utifrån hur aktivt de handlar på nätet. Klassificeringen baseras på Postis data om leverans av paket. Dessutom ger berikningsmetoden information om hur sannolikt det är att försändelsen returneras eller att den inte hämtas.

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.