Hitta kunder och lär känna dem

Profilera och poängsätt kunder, berika personuppgifterna i ditt kundregister, nå de kunder som flyttar och optimera utdelningsområdena. Analystjänsterna hjälper dig att använda information på ett effektivt sätt när du planerar och utvecklar din affärsverksamhet.

  • Fördjupa kundförståelsen genom databerikning och profilering

  • Identifiera de bästa kunderna med hjälp av scoringmodeller

  • Nå flyttare vid rätt tidpunkt

Profilering

Profilering skapar en detaljerad bild av dina kunder och deras särdrag i förhållande till den övriga befolkningen eller den valda referensgruppen.

Scoringmodeller

Med scoringmodell avses en kundspecifik modell som utarbetats av en analytiker och som kan användas för att rangordna personerna i en målgrupp för kundrekrytering utifrån potentialitet. Detta gör kundrekryteringen allt mer riktad och effektiv.

Berikningsmodeller

Berikning hjälper dig med kundsegmentering och gör det enklare att skapa personligare och bättre riktad kundmarknadsföring och kundkommunikation. I vår berikningstjänst kan du välja de berikningsmetoder som passar ditt företag bäst.

Optimering av utdelningsområden

Genom att optimera utdelningsområdena hittar du de postnummerområden som motsvarar ditt företags prioriteringar. Du kan till exempel nå de områden som har mest försäljning per invånare eller där restiden till ditt kontor är en halvtimme

Lämna en offertbegäran så hjälper vi ditt företag att hitta de effektivaste lösningarna för att nå kunderna

Med Postis hjälp får du datauppgifter som ger dig idéer som främjar din affärsverksamhet, du når din målgrupp i rätt tid, både i digitala och tryckta medier, och du har alltid uppdaterad information om dina kunder.