Få insikter om kunddata

Posti har långa traditioner av att erbjuda tillförlitliga, ansvarsfulla och faktabaserade kunddata. Våra analytiker kan omvandla data till förståelse som hjälper dig att skapa en detaljerad bild av dina kunder och uppnå den bästa möjliga kundpotentialen i hela Finland.

  • Unika och tillförlitliga datakällor från Posti

  • Fördjupa kundförståelsen genom profilering

  • Identifiera potentiella kunder med hjälp av scoringmodeller

Datakällor

Högklassiga och tillförlitliga data är en förutsättning för effektiv försäljning och marknadsföring. Vi känner Finland och finländarna och har tillgång till unika datakällor, där vi hittar den information som intresserar just ditt företag.

Analys av kundinformation

Profilera och poängsätt kunder, berika personuppgifterna i ditt kundregister, nå de kunder som flyttar och optimera utdelningsområdena. Analystjänsterna hjälper dig att använda information på ett effektivt sätt när du planerar och utvecklar din affärsverksamhet.

Målgrupper för marknadsföring

Effektivisera marknadsföringen genom att fokusera på rätt målgrupper. Dessa kan till exempel vara barnfamiljer, beslutsfattare i företag, personer som flyttar eller stugägare.

Experttjänster

Våra experttjänster hjälper dig att använda information och data på ett effektivt sätt vid planering och utveckling av din verksamhet samt vid marknadsföring. Tjänsten är kundspecifik och planeras i nära samarbete för att säkerställa att den motsvarar ditt företags behov.