Genom kostnadsfri minianalys får du information om din kunddata

Funderar du över hur aktuellt ditt register är? Eller hurudana kunder du har? Ladda ner ditt register i Posti Data-tjänsten. Du får en analys över registrets kondition, information om ålders- och könsfördelningen samt de vanligaste bostadsorterna.

Skapa en genomgripande överblick över dina kunder

Öka din kundförståelse genom att beställa Kundprofilen. Tjänsten visualiserar dina kunders egenskaper. Du får information som du kan använda för att precisera marknadsföringen mer exakt samt utveckla utbudet. Du kan skriva ut rapporten i PDF-format!

Kundprofilen visualiserar dessa egenskaper *

* Egenskaperna baserar sig i huvudsak på statistiska modeller. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda personers egenskaper utifrån rapportens information.

Börja använda Posti Data
Vilka uppgifter behöver jag?

Hämta data färdigt

I tjänsten behöver du ditt kundregister som CSV-fil. Du kan förbereda dig genom att ladda ner ditt register t.ex. från ditt CRM-system.

Försäkra uppgifterna

Kontrollera att ditt kundregister innehåller minst följande uppgifter: förnamn, efternamn, adress och postnummer. Filen kan även innehålla andra uppgifter.

Redigera postnummer

Om du redigerar data i Excel, kom ihåg att flytta postnumret till kolumnen special: postnummer.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning