Genom kostnadsfri minianalys får du information om din kunddata

Funderar du över hur aktuellt ditt register är? Eller hurudana kunder du har? Ladda ner ditt register i Posti Data-tjänsten. Du får en analys över registrets kondition, information om ålders- och könsfördelningen samt de vanligaste bostadsorterna.

Kundprofilen visualiserar dessa egenskaper *

* Egenskaperna baserar sig i huvudsak på statistiska modeller. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda personers egenskaper utifrån rapportens information.

Börja använda Posti Data

Aktivera Posti Data för dig själv eller din kollega

Om du redan är Postis företagskund och administratör för tjänsterna, aktivera Posti Data för dig själv och företagets övriga användare på sidan Användarhantering. Redigera användarnas rättigheter under rubriken Posttjänster och lägg ett kryss i rutan vid Kontakti. Därefter kan du logga in i Posti Data-tjänsten och börja använda den.
Vilka uppgifter behöver jag?

Hämta data färdigt

I tjänsten behöver du ditt kundregister som CSV-fil. Du kan förbereda dig genom att ladda ner ditt register t.ex. från ditt CRM-system.

Försäkra uppgifterna

Kontrollera att ditt kundregister innehåller minst följande uppgifter: förnamn, efternamn, adress och postnummer. Filen kan även innehålla andra uppgifter.

Redigera postnummer

Om du redigerar data i Excel, kom ihåg att flytta postnumret till kolumnen special: postnummer.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.