Berika kunddata

Berikningar är estimat som berättar om dina kunders egenskaper och beteende. Med dessa tilläggsuppgifter underlättar och utvecklar du din kundsegmentering, förbättrar din kundlojalitet och ökar försäljningen.

Berika dina kunduppgifter

Kontakta oss så berättar vi hur du kan få tillgång till berikningar och börja utnyttja dem.

Berikningstjänsten i ett nötskal

  • Du utvecklar din kundsegmentering med ny information om till exempel familjetyp, inkomstnivå eller boendeform
  • Du identifierar nya möjligheter till korsförsäljning till dina befintliga kunder
  • Du riktar och personaliserar kundkommunikationen utifrån berikningsuppgifter
  • Du förbättrar effektiviteten av din marknadsföring och utvecklar din kundkännedom och kundservice

Välj rätt berikning för ditt företag

I vår berikningstjänst kan du välja de berikningsmetoder som bäst passar ditt företag. Om du är osäker på vad som passar dig bäst ska du börja med profilering av kundregistret. Detta delar kundregistret utifrån berikningsuppgifterna. Som profilens resultat ser du vilka egenskaper och berikningar som betonas i ditt register.

Utnyttja berikningsuppgifter även för profilering av dina kunder eller fastställande av målgrupper

Om du vill lära känna dina kunder bättre ska du göra en kundregisterprofilering i Posti Data-tjänsten. Använd berikningar som hjälp även när du definierar målgrupper vid kundrekrytering.

Läs mer om målgruppsdefiniering med berikningsuppgifter

Conzoom – ett enkelt sätt att segmentera kunddata

Den samnordiska klassificeringstjänsten conzoom® innehåller information om hushåll i fråga om socioekonomisk ställning, konsumentbeteende och attityder. Bostadsområdesklassificeringen delar upp bostadsområden i Finland i tio huvudkategorier och 31 underkategorier. Klassificeringen bygger på statistik uppdelad i kartrutor och TNS Gallups information om värderingar och konsumtion, vilket innebär att klassificeringen även innehåller bland annat konsumenternas åsikter och attityder.

Conzoom® kan kopplas direkt till din kundbas, och då kan tjänsten utnyttjas vid kundsegmentering och i all kommunikation och marknadsföring till dina kunder. I kundrekrytering kan klassificeringen användas med adresserad och oadresserad tryckt direktreklam. Du kan välja önskad målgrupp för tryckt direktreklam direkt i vårt planeringsverktyg Kontakti.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.