Datatjänster

Pålitliga data av hög kvalitet är en förutsättning för effektiv försäljning och marknadsföring. På så vis kan du lära känna dina kunder bättre och hålla kundinformationen uppdaterad. Vi hjälper dig!

Vilka är fördelarna med datatjänster?

Med kundinformation som är uppdaterad kan kundinteraktionerna förbättras. Föråldrad kundinformation kan leda till pinsamma interaktioner. Med profilering lär du dig mer om dina kunder och kan förstå dem bättre.

Hur kan kunddata förbättras?

TjänstBeskrivning
Profilering skapar en visuell bild över vilka dina kunder är och vilka egenskaper som skiljer dem från befolkningen eller en annan jämförelsegrupp du har valt.
Med en engångsuppdatering eller tjänsten för kontinuerlig uppdatering får du tillgång till eventuella ändringar av namn, adress och telefonnummer till dina kunder samt information om kunder som har gått bort, är minderåriga eller är dubbletter.
Med berikningstjänsten bifogar vi den uppskattade information du valt till ditt kundregister på personnivå antingen som en engångsberikning eller som en löpande tjänst.

Bekanta dig med målgrupperna

Profilera kundinformationen

En bättre kundförståelse underlättar planeringen av affärs- och kommunikationsprocesser samt arbetet med att rikta marknadsföring mot nya potentiella kunder.

Uppdatera din kundinformation

Dina kunders livssituationer förändras. Det är viktigt att hålla kundinformationen uppdaterad för att inte tappa viktiga kontakter.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.