Datatjänster

Pålitliga data av hög kvalitet är en förutsättning för effektiv försäljning och marknadsföring. På så vis kan du lära känna dina kunder bättre och hålla kundinformationen uppdaterad. Vi hjälper dig!

Vilka är fördelarna med datatjänster?

Med kundinformation som är uppdaterad kan kundinteraktionerna förbättras. Föråldrad kundinformation kan leda till pinsamma interaktioner. Med profilering lär du dig mer om dina kunder och kan förstå dem bättre.

Hur kan kunddata förbättras?

PalveluKuvaus
Asiakasdatan profilointiProfilointi muodostaa visuaalisen kokonaiskuvan asiakkaistasi ja siitä, mitkä piirteet erottavat heidät väestöstä tai muusta valitsemastasi vertailuryhmästä.
Asiakasdatan päivitysKertapäivityksessä tai jatkuvassa palvelussa saat asiakkaidesi muuttuneet nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä tiedon kuolleista, alaikäisistä ja duplikaateista.
Asiakasdatan rikastusRikastepalvelussa kiinnitämme valitsemasi esitimaattitiedot asiakasrekisteriisi henkilötasolle joko kertarikastuksena tai jatkuvana palveluna.

Bekanta dig med målgrupperna

Profilera kundinformationen

En bättre kundförståelse underlättar planeringen av affärs- och kommunikationsprocesser samt arbetet med att rikta marknadsföring mot nya potentiella kunder.

Uppdatera din kundinformation

Dina kunders livssituationer förändras. Det är viktigt att hålla kundinformationen uppdaterad för att inte tappa viktiga kontakter.

Lämna dina kontaktuppgifter. Vi ringer dig!

  • Skräddarsydda åtgärdsförslag
  • Klara priser
  • Bruksanvisning, stöd och vägledning