Företagspostnummer

Företagspostnummer är ett kundspecifikt postnummer som stödjer företagsnamnet och ger ökad varumärkeskännedom. Med en postboxadress får du din post färdigt sorterad och du kan även styra posten direkt till olika adresser.

Börja använda Företagspostnummer

Fråga mer om Företagspostnummer och begär ett erbjudande.

Företagspostnummer stödjer varumärket och förbättrar effektiviteten i posthanteringen

  • Företagspostnumret är en unik, distinkt adress som är enkel att komma ihåg.
  • Företagspostnumret består av ett valt postnummer och av företagets namn, till exempel 00011 POSTI
  • Posten sorteras till Företagspostnumret varje vardag (mån.–fre.).
  • Med vår Hämtnings- och utdelningstjänst avtalar du om att leverera försändelser till avtalad plats på avtalad tid.
  • Med ett företagspostnummer får du ditt företags post sorterad efter postbox, om du så vill, vilket sparar mängden arbete som spenderas på intern posthantering.

Exempel på Företagspostnummer

Ett företagspostnummer består av en med kunden överenskommen femsiffrig nummerserie och vanligtvis företagets namn eller varumärke.

00011 POSTI 00012 FUJITSU 00013 OP

Prissättning

Priset består av en engångsavgift för öppning och en bruksavgift som faktureras månatligen och baserar sig på volym.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna ger flexibilitet för att effektivisera och påskynda hanteringen av inkommande försändelser.

Sortering ger effektivitet i posthanteringen

Tilläggssorteringstjänsten får du sortering enligt försändelsernas postboxadresser före leverans.

Styrning av brev till flera adresser

Med tilläggstjänsten Avtalad vidarepostning kan du dirigera försändelser till en annan adress, till exempel till ett verksamhetsställe eller regionkontor på en annan plats, baserat på postboxadressen.

Hämtnings- och utdelningstjänsten sparar tid

Med vår Hämtnings- och utdelningstjänst kan du också enkelt ordna hämtning av företagets utgående post. Hantera utgående post ännu enklare med lättanvända, förbetalda Postkuvert med avsändaruppgifter.

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.