Företagspost Premium

Företagspost Premium erbjuder den enklaste lösningen för att ta emot post. Vi levererar din organisations post på, färdigt sorterad ett förutbestämt sätt. Tjänsten kompletteras med en Posti-automat för mottagning och hantering av alla försändelser.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Företagspost Premium gör livet enklare för hela din organisation

 • Arbetet blir effektivare när personalen inte behöver spendera tid, möda och lokaler för att sortera och dela ut post.
 • Posti hanterar sortering av brevpost på önskad nivå – per team, avdelning eller person.
 • Mottagaren får ett meddelande om mottagna försändelser och kan dirigera brev och tidningar till önskad plats.
 • En Posti-automat som en del av lösningen kommer att ge ett enklare sätt att ta emot brev och andra försändelser.

Bra att veta om tjänsten

Sortering och utdelning av inkommande brevpost är alltid en del av tjänsten

Brev och tidningar sorteras på ett smart sätt med hjälp av data enligt dina önskemål. Mottagaren får ett meddelande om inkommande post och kan, om hen så önskar, dirigera brevet till en annan plats eller till en kollega under semestern. Som organisation får du en korrekt bild av inkommande post i realtid.

Tre sätt att dela ut brev och tidningar

Vi levererar brevpost till din organisation enligt dina önskemål – du kan ge oss i uppdrag att dela ut all post.

Alternativ för utdelning av brevpost:

 1. Posti-automat i din organisations lokaler (t.ex. boxar för team)

 2. Leverans av brevpost sorterad i buntar till önskad plats

 3. Postutdelning till personalens egna boxar i din organisations lokaler

Posti-automat för att hjälpa till med mottagandet av alla försändelser

Posti-automaten är tillgänglig för din organisations behov. Du kan ta emot brev, tidningar och paket från alla utdelningsbolag. Försändelser kan hämtas på ett datasäkert sätt med en PIN-kod eller ett passertillstånd. Automaten hanterar också utskick av brev, delning och utlåning av varor eller till exempel överföring av varor mellan anställda och besökare.

Ankomstmeddelanden skickas automatiskt till mottagarna och du får tillgång till noggrann rapportering. Automaten ser ut som din organisation när det gäller både funktionalitet och varumärkets utseende och ändras enligt dina behov.

Prissättning

Vi erbjuder tjänsten till ett fast månadspris. Prissättningen påverkas bland annat av hur mycket post som ska sorteras och utdelningssättet, det maximala antalet brev som ska omdirigeras, storleken på Posti-automaten och eventuella särskilda önskemål från kunden.

I priset ingår införande av tjänsten, utbildning för hanteringen av Posti-automaten och användargränssnitten.

Så här beställer du tjänsten

 1. Kontakta oss så berättar vi mer. Du kommer att få kartläggande frågor från oss om mottagande av brev, tidningar, paket och andra försändelser.

 2. Vi avtalar om en mer detaljerad granskning för att identifiera dina behov och önskemål. Vår lösningskonsult hjälper alltid till.

 3. Vi kommer att ge dig ett erbjudande och en handlingsplan.

 4. Vi skriver på ett tjänsteavtal.

 5. Idrifttagningsprojektet börjar! Tjänsten kommer att vara tillgänglig för dig om cirka 5 veckor.

Hämtnings- och utdelningstjänst för utdelning av post

Vi levererar posten till organisationens lokaler med hjälp av Postis Hämtnings- och utdelningstjänst. Man kan avtala om ibruktagande av tjänsten vid planeringen av distributionen av tjänsten Företagspost Premium.

Tilläggsuppgifter

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

 • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
 • Du får ett tydligt anbud med priser
 • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.