Företagsadress

Företagsadress ger ditt företag en permanent postboxadress och din post till den adress du väljer.

Beställ Företagsadress

Beställ Företagsadress, Hämtnings- och utdelningstjänst och möjliga tilläggstjänster här.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Företagsadress ger dig fördelarna med en postboxadress och posten till önskad adress

  • Företagsadress är en postboxadress oberoende av ditt företags besöksadress, utan en fast postbox och dess storleksbegränsningar.
  • Företagsadress sammankopplas alltid med en separat avtalad Hämtnings- och utdelningstjänst. På så sätt kan du ta emot alla försändelser, inklusive paket, till din föredragna adress med den utdelning som passar dig bäst, exempelvis varje vardag.

Exempel på Företagsadress

Företagsadressen består av en postboxadress och ett postnummer som slutar med 1 samt postanstalt.

Oy Företag Ab PB 67 02341 ESBO

Hämtnings- och utdelningstjänst för Företagsadresser

Postis Hämtnings- och utdelningstjänst sparar tid, möda och fungerar enligt ditt företags tidsschema. Vi levererar och hämtar ditt företags brev och paket varje vardag. Användningen av tjänsten avtalas alltid enligt kundens behov. Mer information om tjänsten finns på sidan för Hämtnings- och utdelningstjänsten.

Prissättning

Priset för en Företagsadress består av en engångsavgift och en bruksavgift som faktureras månatligen.

Hämtnings- och utdelningstjänsten debiteras separat.

Övriga tilläggstjänster, exempelvis Avtalad vidarepostning, debiteras också separat. Prislist

Tilläggstjänster

Styrning av brev till en annan adress

Med tilläggstjänsten Avtalad vidarepostning kan du beställa att din företagspost vidarepostas till en annan adress som du själv väljer. Vid behov kan du också beställa en annan Företagsadress, där du får post som levereras fram till ditt företag.

Så här beställer du tjänsten

Använd beställningsformuläret för att beställa en Företagsadress. Samtidigt kan du beställa Hämtnings- och utdelningstjänsten eller tilläggstjänsten Avtalad vidarepostning enligt dina behov.

Kom också ihåg att ändra din adress om ditt företag flyttar!

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.