Områdesspecifik tidningsutdelning

Med tjänsterna för områdesspecifik tidningsutdelning säkerställer du att dina prenumeranter får sina tidningar i tid: som direkt från tryckpressarna på morgonen, med dagsposten enligt utgivningsdatum i ditt centrala spridningsområde och längre bort inom några dagar efter utgivningen.

Beställ Områdesspecifik tidningsutdelning

Beställ här om du har Postis ärendekoder och ett avtal om att använda tjänsten.

Dags- och Distansutdelning av tidningar

Täckutdelning

Gratistidningar och reklam

Återkommande beställningar

Utför enskilda beställningar i Kontakti

Intresserad?

Be om mer information eller beställ Postis ärendekoder.

Med Områdesspecifik tidningsutdelning får läsarna din tidning som nytryckt

  • Med Dagsutdelning av tidningar säkerställer du att prenumeranterna i ditt centrala spridningsområde får sina tidningar med dagsposten på utgivningsdatumet.
  • Med Distansutdelning av tidningar, kom kompletterar dagsutdelningen, levereras din tidning till prenumeranter utanför ditt centrala spridningsområde inom 1–3 dagar efter utgivningsdatum.
  • Med Tidig- och veckoslutsutdelning får du din tidning till prenumeranterna inom ett överenskommet område genast på utgivningsdagens morgon.
  • Med oadresserad tidningsutdelning når du alla konsumenter och företag i det område du väljer – med postnumrets noggrannhet.

Välj den utdelningstjänst som bäst passar dina behov

Dagsutdelning av tidning i områden du har valt till centralt spridningsområde

Med tjänsten Dagsutdelning av tidning når du prenumeranterna i din tidnings centrala spridningsområde redan på utgivningsdagen.

Tjänster som kan beställas i samband med DagsutdelningTidig- och veckoslutsutdelning

Med tidig- och helgutdelningstjänster delas din tidning inklusive bilagor genast på morgonen ut till prenumeranterna i ett separat överenskommet område. Din tidning är framme hos prenumeranterna bara några timmar efter tryckningen. Tjänsten lämpar sig väl för tidningar som utkommer varje dag.

Oadresserad tidningsutdelning till hushåll och företag

Med oadresserad tidningsutdelning (gratistidningar och reklam) når du konsumenter och företag i önskat område. Du kan beställa utdelningar till önskad målgrupp och rikta utdelningen till exempelvis finsk- eller svenskspråkiga hushåll eller småhus med ett postnummers noggrannhet.

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.