Stora inrikes brevpartier

Vi levererar dina stora brevpartier till konsumenter och företag på ett tillförlitligt sätt. Med hjälp av vårt nationella utdelningsnätverk får du utdelningstjänster för dina brev överallt i Finland.

Skicka brev med hjälp av Sorteringstjänsten

Skicka Standardbrev och brev med försändelseförteckning med hjälp av Sorteringstjänsten.

Skicka Economy- och Priority-brev med en elektronisk försändelseförteckning

Skicka brev med hjälp av den elektroniska försändelseförteckningen som finns tillgänglig för avtalskunder.

Intresserad?

Be om mer information eller beställ Postis ärendekoder.

Stora brevpartier överallt till Finland på ett tillförlitligt och ansvarsfullt sätt

  • Du får rikstäckande utdelning till alla hushåll och företag, inklusive postbox- eller företagspostnummeradresser, med hjälp av ett utdelningsbolag.
  • Oavsett om du skickar dina stora brevpartier som maskinsorterbara Standardbrev eller med försändelseförteckning, kan du enligt behov välja mellan en snabb Priority- eller kostnadseffektiv Economy-servicenivå.
  • Dina brev levereras tillförlitligt eftersom de brev vi delar ut alltid inkluderar adressklarering.
  • Dina brev levereras ansvarsfullt: vi kompenserar redan nu våra utsläpp helt och hållet, och vårt mål är att vara totalt koldioxidneutralt år 2030.

Välj den lämpligaste utdelningstjänsten

När du skickar stora brevpartier själv eller via ditt postningsföretag är din lösning ett maskinsorterbart Standardbrev eller Economy- eller Priority-brev som skickas med försändelseförteckning. Du kan också välja Economy- eller Priority-servicenivån för Standardbrev enligt dina behov.

Standardbrevet möjliggör avsevärda besparingar i porto när det finns mycket som ska postas

Standardbrev med standardmått lämpar sig för maskinsortering och är det förmånligaste sättet att skicka stora brevmängder. Standardbrevet lämpar sig för professionell postning. För att skicka Standardbrev ska din organisation eller ditt postningsföretag använda Postis Sorteringstjänst. Varje Standardbrev-försändelse ska dessutom förses med Postis 2D-kod från Sorteringstjänsten.Economy- och Priority-brev med försändelseförteckning

Economy- och Priority-brev som skickas med försändelseförteckning är lösningen för mångsidiga brevförsändelser. Sändning av stora brevpartier med försändelseförteckning sker via Sorteringstjänsten eller den elektroniska försändelseförteckningen. Du kan också använda detta sändningssätt om det inte är möjligt att använda Sorteringstjänsten i samband med avsändningen.Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.