Priority- och Economy-brev till utlandet

Med brev når du dina kunder överallt i världen. Ett brev noteras och öppnas alltid. Brev lämpar sig också för fakturering och sändning av små varor med ett lägre värde.

Skicka brev till utlandet

Du kan öppna våra beställningskanaler med Postis ärendekoder

Beställ Postkuvert med Postis ärendekoder.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Brev har ett utmärkt uppmärksamhetsvärde

  • Brevhemlighet säkerställs då Posti delar ut utrikes brev eftersom priset på brevet alltid inkluderar adressklarering.
  • Om du vill att ditt brev ska skickas snabbt ska du välja Priority-brev.
  • För postningar som inte är lika brådskande kan du välja det förmånliga Economy-brevet.
  • Tidningar som skickas till utlandet levereras som brevförsändelser. Retur till avsändaren ingår i priset om adressaten inte anträffas.

Så här beställer och skickar du brev till utlandet

Skicka Priority-brev till utlandet med hjälp av Elektronisk försändelseförteckning, Postkuvert, Frankeringsmaskin eller Prissättningstjänsten.

Skicka Economy-brev till utlandet med hjälp av Elektronisk försändelseförteckning, Frankeringsmaskin eller Prissättningstjänsten.

Läs mer om att skicka brev till utlandet i våra instruktioner.

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.