Exprès-brev till utlandet

Med Exprès-brev delas din försändelse snabbare ut i adresslandet. Med Exprès-brev kan du skicka både dokument och små varor med lägre värde till utlandet.

Skicka Exprès-brev

Du kan köpa Exprès-brev i SmartShip-beställningskanalen med Postis ärendekoder.

Intresserad?

Be om mer information eller beställ Postis ärendekoder.

Så här beställer och skickar du Exprès-brev

Adressländer

Kontrollera tjänstens tillgänglighet landsspecifikt, eftersom tjänsten inte är tillgänglig i alla länder. Se Landspecifika uppgifter.

Maximivikt

2 kg

Maximimått

250 mm x 353 mm x 30 mm

Minimimått

90 mm x 140 mm

Betalningssätt

Posti SmartShip

Att skicka

Som avtalskund kan du beställa och betala Exprès-brev i beställningskanalen Posti SmartShip.

Ett adresskort med streckkod från SmartShip ska fästas på försändelsen.

På försändelser adresserade till länder utanför EU eller till specialområden utanför EU:s accis- och momsområde ska man samtidigt också fylla i uppgifter om försändelsens innehåll. Dessa skrivs också ut på adresskortet.

Information om innehållet och parterna överförs elektroniskt i förväg till adresslandets post och myndigheter. Fyll i uppgifterna noggrant eftersom bristfälliga uppgifter kan leda till att försändelsen returneras från transit- eller adresslandet.

Exprès-brev lämnas in för transport på posten. De kan inte lämnas i en brevlåda.

Mottagning

Exprès-brev delas ut utan kvittering. Uppföljning fungerar i vissa adressländer. Se Landsspecifika uppgifter.

Innehållsbegränsningar

Exprès-brev lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Kontrollera även allmänna och adresslandets begränsningar och förbjudna innehåll i produktvillkoren och den landsspecifika informationen.

Vill du ha mer information? Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig!

  • Låt oss tillsammans hitta den mest effektiva lösningen för dig.
  • Du får ett tydligt anbud med priser
  • Du får instruktioner och support från oss för att använda tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.