Mottagning av paket

Du kan ta emot paket i paketautomat, hos Postis serviceställe eller direkt på din hemadress. Paketets avsändare väljer leveranssätt men du kan även själv styra ditt paket till önskad automat eller ost.

Välj lämpligt avhämtningsställe

Med hjälp av Postens eget avhämtningsställe kan du välja var du hämtar paket. Tjänsten är avgiftsfri

Så här börjar du använda tjänsten

  1. Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder eller Postens behörighetskod
  2. Mata in ditt mobilnummer
  3. Godkänn tjänstens användarvillkor och dina grunduppgifter
  4. Välj önskat avhämtningsställe för paket exempelvis med hjälp av postnumret

Därefter kan du använda tjänsten. Du kan ändra avhämtningsstället så ofta du själv vill. Om du vill avbryta styrningen av paket ska du koppla bort tjänsten för önskad period.. 

Ta tjänsten i bruk

Inköp från webbutiker till det uthämtningsställe du väljer

Välj i webbutiken leveranssättet "Hämtning på posten", så styr vi dina paket avgiftsfritt till det uthämtningsställe du valt. Även en del paket som anländer från utlandet styrs till det valda uthämtningsstället, men beroende på webbutikens leveranssätt gäller detta inte alla paket. Detta påverkas av det leveranssätt som webbutiken använder. Observera att en del av de tilläggstjänster som avsändaren valt för paketet även kan förhindra styrningen, eftersom tjänsten inte kan genomföras med paketautomaten. En sådan tjänst är till exempel Registrering-tilläggstjänsten. Om du flyttar får du automatiskt en e-postpåminnelse av Posti om att det egna uthämtningsstället bör ändras. Om uthämtningsstället, såsom posten eller paketautomaten upphör, upphör din styrning och du får ett e-postmeddelande om detta.

Att hämta paket i automaten

När paketet är i automaten får du ett sms om detta. Kontrollera här var paketautomaterna finns och hurdana öppettider de har.

1. Du får en kod per textmeddelande som du öppnar boxen med
Du får ett textmeddelande till din mobiltelefon när ditt paket har anlänt till den paketautomat du har valt. Spara meddelandet, du behöver det när du hämtar paketet. Paketet förvaras i automaten i 7 dygn från ankomstdatumet.

2. Välj "Hämta paket"
Mata in den kod som du fått per textmeddelande i automaten. Automaten meddelar var boxen med försändelsen finns. Boxen öppnas när du trycker på knappen "Öppna boxen". Om du har beställt din försändelse mot postförskott ska du betala den i det här skedet med ett bank- eller kreditkort med chip.

3. Boxen öppnas
Ta ut din försändelse ur boxen och stäng dörren noggrant.

 

Att hämta paket på ett postkontor

Om ditt paket levereras till posten kan du avhämta det med ankomstavin eller försändelsekoden. Den som hämtar paketet ska alltid bevisa sin identitet. Se adresser och öppettider för postkontoren.

Att hämta ett paket för en annan person

Om försändelsen är ett vanligt postpaket kan en annan person hämta försändelsen för din del med försändelsekoden och ett ID-bevis med fotografi. Om paketet är rekommenderat krävs dessutom en fullmakt. Mallen för fullmakt finns här. Observera att ett rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis eller Posti Assurerad försändelse endast kan hämtas för en annan persons del med fullmakt, dessutom kan avsändaren begränsa försändelsen så att den endast lämnas ut personligen till adressaten.

Importförtullning

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22 euro eller om värdet på en presentförsändelse överskrider 45 euro. På Tullens beslut styrs de att invänta förtullning. Tullen räknar ut tull och skatter för försändelsen. Dessa baseras på försändelsens förtullningsvärde, som bland annat inkluderar leveranskostnaderna. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till adressaten. Ankomstavin skickas som ett e-brev som anländer antingen per post eller elektroniskt till Netposti.

Förtullningen ska göras och skatterna betalas inom 20 dagar från försändelsens ankomstdatum. Försändelsen returneras, om förtullningen inte betalas under förvaringstiden. Det är inte möjligt att förlänga försändelsens förvaringstid. Efter tullklareringen levereras försändelsen avgiftsfritt till din adress eller till närposten.

Om du anser att försändelsen inte behöver förtullas, kan du skicka en begäran om befrielse (orderbekräftelse eller en utredning om presenten och dess värde samt ankomstkod) till adressen lentoposti@tulli.fi.

Försändelser som retuneras till webbutik

Uppgifter om returvillkoren anges i leveransvillkoren för varje webbutik. Vid beställning lönar det sig att kontrollera på vilka villkor produkten kan returneras. 

Posti erbjuder sina företagskunder produkten Kundretur som gör det möjligt att returnera försändelser på samma villkor som tidigare. Detta betyder att ett paket som ska returneras kan lämnas in för transport hos Posti antingen i en brevlåda eller ett postkontor så att näthandlaren står för avgiften. Om försäljaren av produkten erbjuder Postis Kundretur-försändelse, får du alltid ett kvitto när du lämnar in en kundretur på posten. Förutom adress ska du skriva "Kundretur" och även mottagarens avtalsnummer på returkuvertet eller -paketet. I fortsättning ska butiken alltid meddelas om återkallelse av köp. Att låta bli att hämta ut paketet räcker inte till för att köpet ska återkallas.

Webbutiker behöver inte längre stå för returkostnaden

Konsumentskyddslagen som trädde i kraft den 13 juni 2014 ändrade reglerna för returnering av försändelser som beställs från webbutiker. Tidigare skulle handlaren alltid betala kostnaderna för retur av försändelser och kunderna kunde lämna in försändelserna för transport hos Posti kostnadsfritt. Från och med den 13 juni 2014 behöver webbutikerna inte längre stå för returkostnaderna.

Returnering av brev

Om försändelsen som returneras väger mindre än 2 kg (brev), kan du lämna den i en brevlåda (endast försändelser som är tunnare än 3 cm) med beteckningen "KUNDRETUR" eller "RETUR". Skriv på försändelsen mottagarens avtalsnummer, om du känner till det. Lämna in försändelsen på posten, om du vill ha ett kvitto på returneringen.

Maximimåtten för kundretur per brev är de samma som för maxibrev:

  • längd + bredd + tjocklek högst 900 mm, största längd dock högst 600 mm
  • längd på rörformad försändelse + dubbel diameter högst 1 040 mm, längd högst 900 mm.

Returnering av paket

Om en försändelse som ska returneras väger över 2 kg (paket), lämna in den på posten. På postkontoret kan du uträtta ärendet vid disken, berätta till vilket företag du vill returnera paketet och paketkortet skrivs ut enligt detta, utan att du behöver fylla i ett adresskort. Alternativt kan du fylla i adresskortet Kundretur 14 på posten. Observera att i vissa fall har den ursprungliga avsändaren redan försett försändelsen med ett adresskort. När du returnerar försändelsen får du ett kvitto på den försändelse du lämnat in för transport.

Returnering via paketautomat

Du kan returnera ett paket som hämtats ut från en paketautomat inom 14 dygn efter att försändelsen hämtats. Du kan returnera försändelsen till vilken som helst paketautomat med samma kod som du hämtade den med. Du kan även returnera försändelsen till vilket som helst postkontor. Om returtiden för paketet har gått ut och du vill returnera paketet, kontakta det företag du beställt paketet ifrån.

Paket som inte hämtas ut returneras till avsändaren

Förvaringstiden för paket som levererats till paketautomater är 7 dygn. Förvaringstiden för paketförsändelser som levererats till Postis butiker är ankomstveckan och två (2) hela kalenderveckor. Om försändelsen inte hämtas ut, returneras den efter förvaringstiden till avsändaren utifrån de avsändaruppgifter som anges på försändelsen.