Mottagning av paket

Du kan ta emot paket i paketautomat, hos Postis serviceställe eller direkt på din hemadress. Paketets avsändare väljer leveranssätt men du kan även själv styra ditt paket till önskad automat eller ost.

Köp förvaringstid för paket som hämtas från posten

Du kan köpa mer förvaringstid för ditt paket genom att logga in i Postis elektroniska tjänst via sidan Försändelseuppföljning och -styrning. Klicka på ikonen "Köp mer förvaringstid". Ikonen är synlig endast om det är möjligt att köpa mer förvaringstid. Paketet måste vara hyllsorterat på posten innan det är möjligt att köpa mer förvaringstid.

Tjänstens pris är minst 5 € (5 dagar) och 1 € per dag för ytterligare dagar. Förvaringstiden kan förlängas till högst 28 dygn. Den minsta möjliga förvaringstidsförlängningen är 5 dygn.

Köp hemleverans för ditt paket som har kommit till posten

Du kan köpa hemleverans av ditt paket genom att logga in i Postis elektroniska tjänst via sidan Försändelseuppföljning och -styrning. Klicka på ikonen "Köp hemleverans". Ikonen är synlig endast om det är möjligt att köpa hemleverans. Paketet måste vara hyllsorterat på posten innan det är möjligt att köpa hemleverans.

Tjänstens pris är 11 €

Välj lämpligt avhämtningsställe

Med hjälp av Postens eget avhämtningsställe kan du välja var du hämtar paket. Tjänsten är avgiftsfri

Så här börjar du använda tjänsten

  1. Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder eller Postens behörighetskod
  2. Mata in ditt mobilnummer
  3. Godkänn tjänstens användarvillkor och dina grunduppgifter
  4. Välj önskat avhämtningsställe för paket exempelvis med hjälp av postnumret

Därefter kan du använda tjänsten. Du kan ändra avhämtningsstället så ofta du själv vill. Om du vill avbryta styrningen av paket ska du koppla bort tjänsten för önskad period.

Inköp från webbutiker till det uthämtningsställe du väljer

Välj i webbutiken leveranssättet "Hämtning på posten", så styr vi dina paket avgiftsfritt till det uthämtningsställe du valt. Även en del paket som anländer från utlandet styrs till det valda uthämtningsstället, men beroende på webbutikens leveranssätt gäller detta inte alla paket. Detta påverkas av det leveranssätt som webbutiken använder. Observera att en del av de tilläggstjänster som avsändaren valt för paketet även kan förhindra styrningen, eftersom tjänsten inte kan genomföras med paketautomaten. En sådan tjänst är till exempel Registrering-tilläggstjänsten. Om du flyttar får du automatiskt en e-postpåminnelse av Posti om att det egna uthämtningsstället bör ändras. Om uthämtningsstället, såsom posten eller paketautomaten upphör, upphör din styrning och du får ett e-postmeddelande om detta.

Mottagning av skrymmande försändelser

Mata in försändelseuppföljningskoden i Postis försändelseuppföljning. Under punkten "Transporttjänster" i försändelsens uppgifter visas vilken tjänst som används.

Hemutdelning och Posti Expressfrakt Kväll 21 transporteras inburna till din hemadress.

En förutsättning för att försändelsen ska bäras ända fram är att mottagningsplatsen kan nås obehindrat och att maximivikten för ett enskilt kolli (paket) i leveranspaketet är högst 85 kg. Kollin som väger över 85 kg utgör på grund av sin vikt en arbetarskyddsrisk för föraren och lossas på en av mottagaren anvisad plats intill Postis fordon.

När avsändaren har lämnat försändelsen att transporteras av Posti kontaktar vi mottagaren inom 1-2 vardagar. Vi kommer överens om leveranstid antingen per telefon eller via sms. Försändelsen levereras till mottagaren vardagar kl. 9-21. Kvällsleveranser är möjliga i de största städerna. Föraren ringer ännu före leveransen för att säkerställa att du är på plats för att ta emot försändelsen.

Posti Frakt och Posti Expressfrakt transporteras till leveransadressen utan att bäras in.

Vi levererar försändelsen på vardagar enligt leveranstidtabellens kördagar mellan kl. 8-16. Vi kontaktar mottagaren för att komma överens om leveranstidpunkten. Tjänsten omfattar leverans av försändelsen till den adress som anges i transporthandlingarna och lossas intill Postis fordon. Bastjänsten inkluderar inte att försändelsen bärs in eller packas upp från transport- eller produktförpackningen. Mottagaren ska beställa eventuella tilläggstjänster i samband med köpet av produkten.

Om mottagaren i efterskott vill beställa leverans efter klockan 16 eller att försändelsen bärs in (såvida detta är möjligt inom postnummerområdet), ska mottagaren fråga detta av avsändaren. Om det passar avsändaren och det är möjligt för Posti att genomföra ändringen, ska avsändaren be Posti om en leveransändring.

Leverans på kvällar eller som inburen kan inte alltid genomföras genast följande vardag.

Att hämta paket i automaten

När paketet är i automaten får du ett sms om detta. Kontrollera här var paketautomaterna finns och hurdana öppettider de har.

1. Du får en kod per textmeddelande som du öppnar boxen med
Du får ett textmeddelande till din mobiltelefon när ditt paket har anlänt till den paketautomat du har valt. Spara meddelandet, du behöver det när du hämtar paketet. Paketet förvaras i automaten i 7 dygn från ankomstdatumet.

2. Välj "Hämta paket"
Mata in den kod som du fått per textmeddelande i automaten. Automaten meddelar var boxen med försändelsen finns. Boxen öppnas när du trycker på knappen "Öppna boxen".

3. Boxen öppnas
Ta ut din försändelse ur boxen och stäng dörren noggrant.

 

Att hämta paket på ett postkontor

Om ditt paket levereras till posten kan du avhämta det med ankomstavin eller försändelsekoden. Den som hämtar paketet ska alltid bevisa sin identitet. Se adresser och öppettider för postkontoren.

Att hämta ett paket för en annan person

Om försändelsen är ett vanligt postpaket kan en annan person hämta försändelsen för din del med försändelsekoden och ett ID-bevis med fotografi. Om paketet är rekommenderat krävs dessutom en fullmakt. Mallen för fullmakt finns här. Observera att ett rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis eller Posti Assurerad försändelse endast kan hämtas för en annan persons del med fullmakt, dessutom kan avsändaren begränsa försändelsen så att den endast lämnas ut personligen till adressaten.

Importförtullning

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22 euro eller om värdet på en presentförsändelse överskrider 45 euro. På Tullens beslut styrs de att invänta förtullning. Tullen räknar ut tull och skatter för försändelsen. Dessa baseras på försändelsens förtullningsvärde, som bland annat inkluderar leveranskostnaderna. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till adressaten. Ankomstavin skickas som ett e-brev som anländer antingen per post eller elektroniskt till Netposti.

Förtullningen ska göras och skatterna betalas inom 20 dagar från försändelsens ankomstdatum. Försändelsen returneras, om förtullningen inte betalas under förvaringstiden. Det är inte möjligt att förlänga försändelsens förvaringstid. Efter tullklareringen levereras försändelsen avgiftsfritt till din adress eller till närposten.

Om du anser att försändelsen inte behöver förtullas, kan du skicka en begäran om befrielse (orderbekräftelse eller en utredning om presenten och dess värde samt ankomstkod) till adressen lentoposti@tulli.fi.

Beställ hemleverans för en försändelse som har kommit till posten

Du kan beställa hemleverans för ditt paket som har kommit till posten. Du behöver försändelsekoden som finns i ankomstavin. Tjänstens pris är 11 € för 1-5 försändelser och 19 € för 6-10 försändelser (inkl. moms). Beställ här.