Utrikes brev

Utrikes brev

Priority är en förmånlig grundtjänst som lämpar sig för brev som ska vara effektiva och förmånliga.

Sök närmaste serviceställen.

Vanligt utrikes brev

Priority-brev levereras över hela världen. De transporteras alltid med snabba förbindelser, i regel per flyg. Economy-tjänsten passar då du vill skicka brev förmånligare.

 

Europa
Priority

Europa
Economy
Övriga länder
Priority
Övriga länder
Economy
Postkort 1,60 1,50 1,60 1,50
20 g 1,60 1,50 1,60 1,50
50 g 2,30 2,10 3,50 2,60
100 g 3,20 3.00 7,70 3,70
250 g 5,10 4,60 12,50 6,50
500 g 8,50 7,20 21,20 11,20
1000 g 16,00 13,30 36,00 17,10
2000 g 29,00 26,50 65,00 34,50

Priser för tilläggstjänster, expressbrev och kuvert finns i brevtjänsternas prislista.
Prislista

 

Landsuppgifter

Kontrollera sändningarnas leveranstider samt storleks- och viktbegränsningar på landspecifika sidorna.

Se landsuppgifter