Utrikes brev

Utrikes brev

Priority är en förmånlig grundtjänst som lämpar sig för brev som ska vara effektiva och förmånliga.

Sök närmaste serviceställen.

Vanligt utrikes brev

Priority-brev levereras över hela världen. De transporteras alltid med snabba förbindelser, i regel per flyg. Economy-tjänsten passar då du vill skicka brev förmånligare.

Europa
Priority

Europa
Economy
Övriga länder
Priority
Övriga länder
Economy
Postkort 1,50 1,40 1,50 1,40
20 g 1,50 1,40 1,50 1,40
50 g 2,20 2,00 3,30 2,40
100 g 3,00 2,80 7,20 3,50
250 g 4,80 4,30 11,80 6,10
500 g 8,00 6,80 20,00 10,60
1000 g 15,00 12,40 33,50 16,00
2000 g 27,00 24,00 60,50 32,30

Priser för tilläggstjänster, expressbrev och kuvert finns i brevtjänsternas prislista.
Prislista

Prislista från och med 4.5.2018

Landsuppgifter

Kontrollera sändningarnas leveranstider samt storleks- och viktbegränsningar på landspecifika sidorna.

Se landsuppgiffter