Importförtullning

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

I regel ska förtullning göras om det totala värdet på varorna överskrider 22,00 euro eller om värdet på en presentförsändelse överskrider 45,00 euro. På Tullens beslut styrs de att invänta förtullning. Tullen räknar ut tull och skatter för försändelsen. Dessa baseras på försändelsens förtullningsvärde, som bland annat inkluderar leveranskostnaderna. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till adressaten. Ankomstavin skickas som ett e-brev som anländer antingen per post eller elektroniskt till Netposti.

Förtullningen ska göras och skatterna betalas inom 20 dagar från försändelsens ankomstdatum. Försändelsen returneras, om förtullningen inte betalas under förvaringstiden. Det är inte möjligt att förlänga försändelsens förvaringstid. Efter tullklareringen levereras försändelsen avgiftsfritt till din adress eller till närposten.

Om du anser att försändelsen inte behöver förtullas, kan du skicka en begäran om befrielse (orderbekräftelse eller en utredning om presenten och dess värde samt ankomstkod) till adressen lentoposti@tulli.fi.