Förvaringstider

Om mottagaren inte anträffas i samband med utdelningen eller försändelsen inte hämtas på posten, förvaras den en på förhand bestämd tid.

Förutom ankomstveckan 1 hel kalendervecka

  • lastbärare

Förutom ankomstveckan 2 hela kalenderveckor

  • alla brevförsändelser
  • Till dörren-paket, Postpaket
  • inrikes Express och Economy -paket
  • Express- och postpaket till utlandet